Bomenkap door essentaksterfte en onderhoud

Essentaksterfte
In onze gemeente is sprake van een agressieve schimmelziekte in essen; de essentakziekte. Dit is ook in de rest van Nederland het geval. Gevolg is: dode takken, afbrekende takken, omvallen van hele bomen. Dit is gevaarlijk en brengt risico met zich mee en dat wil natuurlijk niemand. Daarom moeten deze zieke bomen gekapt worden.

Overige bomen
Het West Maas en Waalse bomenbestand wordt regelmatig gecontroleerd op veiligheid. Een extern bedrijf kijkt dan wat de staat is van een boom. Op basis hiervan wordt gekeken of bomen gesnoeid of zelfs gekapt moeten worden. Dit wordt elk jaar uitgevoerd.

Kappen van bomen
De essentaksterfte tezamen met het structureel onderhoud zorgt ervoor dat er ook binnen de bebouwde kom bomen gekapt worden. In februari wordt gestart in de bebouwde kom van Dreumel, Beneden-Leeuwen en
Boven-Leeuwen. In Wamel worden veel bomen in het park langs de Van Heemstraweg gekapt. In het buitengebied is dit al gebeurd, met name langs de Dalenstraat in Wamel/Beneden-Leeuwen, de Sluissewal in Altforst/Appeltern en de Kwadenaardstraat in Wamel.

Herplanting
Daar waar bomen gekapt zijn, wordt gekeken of er nieuwe geplant kunnen worden. Er zal ook meer variatie aangebracht gaan worden in de
soorten bomen die er nieuw geplant zullen worden. Dit om risico te spreiden als er een bepaalde ziekte in de bomen komt. Als duidelijk is waar nieuwe bomen worden geplant dan zal dit bekend worden gemaakt.

Wat merkt u van de werkzaamheden?
De bomen worden op een veilige en gecontroleerde manier met een motorzaag en mobiele kraan omgezaagd. De stobben worden later met een stobbefreesmachine uitgefreesd. Tijdens de werkzaamheden moet een enkele keer de weg tijdelijk afgesloten worden. Dit in verband met uw veiligheid.

Bomenkap

Maak een melding
Ziet u een dode tak in een boom die gevaar oplevert, meld dit dan. Dit geldt ook voor overhangend groen of een boom die helemaal dood is. De gemeente West Maas en Waal heeft een gemeenteapp (west maas en waal). Open deze en ga via het ‘hamburgermenu’ (drie streepjes linksboven) naar melding. U geeft de locatie door met/zonder foto en een omschrijving. Geeft u uw e-mailadres op, dan kan de genomen actie naar u teruggekoppeld worden.

Meer informatie
Op de website: www.westmaasenwaal.nl/bomen kunt u zien waar in Wamel de bomen staan die we moeten kappen door ziekte en/of gevaarlijke situatie. 

Janine mode
Health fysiotherapie en training