Drinkwater goedkoper in 2018

Onze tarieven kunnen ieder jaar veranderen. Voor 2018 hebben wij onze tarieven verlaagd. Door een efficiënte bedrijfsvoering in combinatie met lagere rentekosten werd een positief bedrijfsresultaat bereikt. Omdat het tarief van Vitens kostendekkend is kunnen wij dit financiële voordeel ten goede laten komen aan onze klanten door een verlaging van het drinkwatertarief. 

Wat verandert er in 2018?
In 2018 betaalt een gemiddeld huishouden bij Vitens € 8,60 minder voor drinkwater dan in 2017. Een gemiddeld gezin bestaat uit 2,2 personen en verbruikt 110 m3 water per jaar. Het vastrecht bedraagt in 2018 € 43,-. Voor 1.000 liter (1 m3) drinkwater betaalt een gemiddeld huishouden dus minder dan € 1,-. Dit is exclusief Belasting op Leidingwater (BoL) en BTW.

In onderstaande tabel kun je zien hoe de prijs van drinkwater is opgebouwd.

Rekenvoorbeeld

Precarioheffing
Inwoners van de gemeenten Achtkarspelen, De Ronde Venen, Hattem, Lingewaard, Oldebroek, Rhenen en Tytsjerksteradiel krijgen vanaf 2018 een hogere drinkwaterrekening vanwege precarioheffing. Dit is een gemeentelijke belasting die via de drinkwaterrekening wordt doorberekend. Afhankelijk van de gemeente gaan inwoners in 2018 en 2019 door deze heffing jaarlijks tussen de 60 en 105 euro meer betalen. Alle inwoners van deze gemeenten worden hierover per brief door Vitens geïnformeerd. 

Care Letselschade B.V.
Acam