Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

 

Ontvangen aanvragen

Omgevingsvergunningen bouwen
Appeltern
- Molenstraat 11 (6629 KJ) - het plaatsen van een toiletgebouw
Dreumel
- Dorpstraat 34 (6621 CG) - het verbouwen van een café met bovenwoning naar vier appartementen
Maasbommel
- Kerkstraat 2a (6627 AL) - het verplaatsen van een Rabobank geldkiosk.

Omgevingsvergunning bouwen en inrit
Dreumel
- Dorpstraat 34 en 34a (6621 CG) - het bouwen van twee flex seniorenwoningen en aanleg inrit. U kunt in dit stadium van de
procedure nog geen bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn van het gemeentehuis, telefoon 14 0487.

Verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De Omgevingsdienst Rivierenland maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:
voor: het aanleggen van inritten met de volgende activiteit(en): bouwen
locatie: Nieuwstraat 6a en 6b (6621 KV) Dreumel. De beslistermijn wordt verlengd in verband met de aanlevering van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 29 december 2017.

Verleend

Omgevingsvergunningen bouwen en handelen in strijd met regels RO
Alphen
- Molendijk 10 (6626 KB) - een opbouw op de bestaande woning
Beneden-Leeuwen
- Zijveld 1 (6658 DD) – het uitbreiden van een winkel en het optimaliseren van de entree.

Omgevingsvergunningen bouwen
Alphen
- Wamelseweg 4 (6626 KP) - een gevelwijziging en veranderen kleur dakpannen schuur van een in aanbouw zijnde schuur
Beneden-Leeuwen
- Parkstraat 32 (6658 AN) - het verbouwen en uitbreiden van de woning.

Omgevingsvergunning bouwen en uitweg
- Boven-Leeuwen
- Lavendelstraat 6 (6657 EA) - het bouwen van een woning.

Geweigerd

Omgevingsvergunning
Boven-Leeuwen
- Willibrordusstraat 39 (6657 BL) - het plaatsen van een schutting.
Tegen deze besluiten kunt u binnen zes weken na de datum van verzending van deze besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. Informatie over de datum van verzending kunt u inwinnen bij de afdeling Ruimte en Welzijn. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Arnhem, sector Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem, telefoon 026-3592000.
Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffier van de rechtbank verstrekt.

Geaccepteerde melding

mobiel puin breken
Mosterdwal 5 (6658 KT) Beneden-Leeuwen – het mobiel breken van 5000 ton mengpuin. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 1-12-2017 tot en met 1-3-2018. Naar verwachting zal de puinbreker drie dagen in werking zijn (15-11-2017).

Mooi en Zo
Nursing Nu