Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Omgevingsvergunningen
Alphen – Kerkdijk 3, 6626 AA: vervangen bestrating en drainagebuis, 4-8-2019
Alphen – Greffelingsedijk 18, 6626 AZ: bouwen schuur, 29-7-2019
Beneden-Leeuwen – Zijveld 8, 6658 DG: aanleggen kunstgrasveld, 1-8-2019
Beneden-Leeuwen – Maisveld 6, 6658 LN: bouwen woning met in- en uitrit, 27-6-2019
Beneden-Leeuwen – Zijveld 8: plaatsen erfafscheiding en kappen bomen, 1-8-2019
Boven-Leeuwen – Trambaan achter Tesstraat 26, perceel: WML00N 00029: plaatsen schuilstal en rijbak met afrastering, 31-7-2019

U kunt nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, T 0344-579314.

Verleend

Omgevingsvergunningen
Alphen – Valksestraat 10, 6626 AE: bouwen woning en aanleggen in- en uitrit, 6-8-2019
Beneden-Leeuwen – Van Heemstraweg 88a, 6658 KK: herstellen maatwerkvoorschriften lozen, 7-8-2019
Wamel – Dorpsstraat 22, 6659 CD: wijzigen gebruik maken van het pand, 5-8-2019

Wilt u bezwaar maken?
Dat kan tot 6 weken na de datum die u bij de vergunningen ziet staan. Uw bezwaar met uw motivatie stuurt u naar: B&W, postbus 1, 6658 ZG te Beneden-Leeuwen. Bezwaar maken stopt het uitvoeren van het besluit niet. Daarvoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem, sector Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem, T 026-359 2000. Dit is niet gratis.

Verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De beslistermijn van de volgende aanvraag is verlengd met maximaal 6 weken:
locatie: Zonnebloemstraat 3, 6658 XK te Beneden-Leeuwen
voor: wijzigen van het gebruik
nieuwe beslisdatum: 25-09-2019

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.

Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl

Woensdag 21 augustus 2019, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal

Schiks Hoortechniek
Cafe de Bever