Invoering reclamebelasting in centrum

Ondernemersvereniging Verrassend Leeuwen heeft verzocht een ondernemersfonds in te stellen. Een ondernemersfonds is een fonds waarvan de gelden ten goede komen aan alle ondernemers in een afgebakend gebied. Verrassend Leeuwen is met dit verzoek gekomen omdat de activiteiten, die worden georganiseerd, door de leden van Verrassend Leeuwen worden gedragen. Gedacht moet worden aan belangenbehartiging van de ondernemers, de dorpsconciërge en het organiseren van evenementen die het dorp Beneden-Leeuwen ten goede komen.

Ruim 50% van de winkeliers is geen lid van Verrassend Leeuwen, maar zij profiteren wel van alle activiteiten en promotie. Voor de voeding van het fonds is door de ondernemersvereniging gekozen voor het invoeren van reclamebelasting. Het voorstel is besproken met de centrumondernemers en er heeft een draagvlakbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens de draagvlakbijeenkomst waren 31 van de 34 reacties positief.

De gemeenteraad wordt gevraagd om een ondernemersfonds in Beneden-Leeuwen Centrum in te voeren en de voeding ervan via de genoemde reclamebelasting te laten lopen.

Centrum Beneden-Leeuwen

Bloemsierkunst van Gruijthuijsen
Van Gessel Ramen en Deuren