Rivierzwemmen is gevaarlijk

De komende dagen loopt de temperatuur op naar tropische waarden en we zoeken bij deze tropische temperaturen maar wat graag het water op. Vooral tijdens deze warme dagen is het koude rivierwater aanlokkelijk voor elke waterliefhebber. Het idee dat zwemmen in rivieren onge­vaarlijk is, heerst nog steeds, maar niets is minder waar.

Rijkswaterstaat en Water­schap Rivierenland waar­schuwen elk jaar weer voor de gevaren, maar soms slaan zwemmers het advies in de wind en gaan ze toch het rivierwater in.
Het zwemmen in rivieren is op bepaalde plekken bovendien verboden. In de vaarweg van rivieren en kanalen, in de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken voor schepen, bruggen, sluizen, stuwen of bal­lenlijnen en bij in- en uitgangen van havens is zwemmen illegaal en vooral zeer gevaarlijk. Dit jaar ging het al veel te vaak mis.

Ook het zwemmen in de routes van veerponten en in snelvaarge­bieden is streng verboden. Wie toch op de genoemde plekken het water in stapt, riskeert een hoge boete, maar riskeert ook een ongeval, mogelijk met verstrekkende gevolgen.

Passerende schepen veroorzaken verraderlijke stromingen langs de oevers. Zwemmers kunnen zo ge­makkelijk meegesleurd worden. Zelfs de meest geoefende zwem­mer kan hierdoor in de proble­men raken en, in het ergste geval, verdrinken. Daarnaast kunnen zwemmers door de plotselinge overgang van oever naar de vaar­geul, die doorgaans zo’n vijf me­ter diep is, onderkoeld raken. De kwaliteit van het water is meestal slecht en kan forse gezondheids­problemen veroorzaken. Giftige blauwalgen kunnen zich bijvoor­beeld in het water bevinden. De alg kan onder meer heftige koorts en huiduitslag veroorzaken. Voor­al bij kinderen kunnen de gevol­gen groot zijn. Op www.zwemwa­ter.nl staat per regio waar zwem­mers terechtkunnen.

Hotel Restaurant De Twee Linden
Personal Switch