Vaststellen definitief ontwerp IKC Beneden-Leeuwen

Het project om te komen tot nieuwbouw van een Integraal Kind Centrum (IKC) in Beneden-Leeuwen is inmiddels gevorderd tot de aanbestedingsfase. De architect heeft onlangs het Definitief Ontwerp aangeleverd.

De Stuurgroep IKC heeft de plannen beoordeeld en is op basis van de aangeleverde informatie en bouwtekeningen tot de conclusie gekomen dat het definitieve ontwerp voldoet aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in het programma van eisen voor het IKC. In het definitieve ontwerp is, naast de aanbevelingen van de architect, zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de toekomstige gebruikers. Dit zijn de beide basisscholen De Wijzer en De Leeuwenkuil, de school voor voortgezet onderwijs het Pax Christi College en de kinderopvang (SPOM).

Naast het bouwkundige deel van het project is er ook uitvoerig aandacht besteed aan de inrichting van de openbare ruimte binnen het plangebied van het IKC. Het inrichtingsplan is opgesteld, waarbij naast de toekomstige gebruikers ook het team openbare ruimte van de gemeente is betrokken.

ikc

Formido Leeuwen
C.V. De Braoiers