Home > Ontspanning > Afvalinzameling

Afvalinzameling in Beneden-Leeuwen

Elk jaar ontvangen alle inwoners van de gemeente West Maas en Waal een afvalkalender, waarop alle inzameldagen vermeld staan. Op onze website vindt u ook een overzicht van alle inzameldagen en inzamelpunten van ons dorp.

Grof vuil
De milieustraat bevindt zich op bedrijventerrein Medel in Tiel.

GFT afval
Voor groente-, fruit- en tuinafval is op ieder adres in Beneden-Leeuwen een daarvoor bestemde groene container beschikbaar gesteld. Deze container wordt eenmaal in de twee weken geleegd en in de zomermaanden juni, juli en augustus wekelijks geleegd.

KCA
Klein Chemisch Afval kunt u tijdens openingsuren gratis inleveren bij de gemeentewerf aan de Veesteeg 8 in Beneden-Leeuwen.
Openingstijden:
woensdag van 13:00 - 16:00 uur en in de even weken op zaterdag van 10:00 - 15:00 uur

Glas
Het glas kan gescheiden worden aangeleverd op kleur in de daarvoor bestemde glasbakken. Deze staan op de volgende plaatsen:
In de Fazantstraat nabij de Kwartelstraat
In de Pastoor Zijlmansstraat nabij de Fysiotherapie
Op het Dorpsplein
In Leliestraat naast mfa De Rosmolen.

Asbest
Voordat u asbesthoudend materiaal gaat verwijderen, dient u dit eerst schriftelijk te melden aan de gemeente, afdeling Vergunningen en Handhavingen. U wordt dan op de hoogte gesteld van de verder te volgen procedure.

Elektrische en elektronische apparatuur
Alle apparaten met een stekker of een batterij worden gerecycled. Oude apparatuur kunt u gratis inleveren bij uw leverancier waar u een nieuw product koopt of u kunt de oude apparatuur (schoon en heel) gratis inleveren bij de gemeentewerf. Openingstijden: zie KCA

Kunststof Afval
Sinds 2009 wordt ook kunststof afval apart ingezameld. Hiervoor worden gratis plastic zakken verstrekt bij Jumbo en het gemeentehuis. De afvalzakken moeten op de inzameldag voor 07:30 uur aan de weg gezet worden. Per 1 oktober 2015 is het toegestaan om ook verpakking van fruitsappen en melkproducten aan te bieden tegelijk met het plastic.

Oud Papier
Elke eerste zaterdag van de maand wordt het oud papier ingezameld door vrijwillige leden van Corsoclub Maas en Waal en Harmonie Koning Willem III. Het papier kunt u uitsluitend aanbieden in de daarvoor bestemde grijze container en geldt alleen voor particulieren.

Kledinginzameling
Naast de vooraf aangekondigde huis-aan-huis inzameling (ongeveer vier keer per jaar) kunt u uw overtollige (nog bruikbare) kleding brengen naar de diverse kledingcontainers, die op verschillende plaatsen staan opgesteld in ons dorp. Deze staan op de volgende plaatsen:
In de Pastoor Zijlmansstraat ter hoogte van de Fysiotherapie.
Op de hoek van de Molenlaan en Christinestraat
In de Nijverheidsstraat bij bouwmarkt Formido

Download de afvalkalender in PDF

Beuningen Textiel en Mode - Feestwinkel
Health fysiotherapie en training