Home > Contact

Copyright

Er rust copyright op de teksten en foto’s die op de website Blik op Beneden-Leeuwen zijn gepubliceerd.

Teksten

Voor de teksten geldt dat eigen gebruik (inclusief kopiëren) van de informatie is toegestaan. Het publiceren en/of verspreiden van (delen van) teksten is niet toegestaan, mits er schriftelijke toestemming is verkregen van de hoofdredacteur van Blik op Beneden-Leeuwen.

Foto's en andere afbeeldingen

Foto's en andere afbeeldingen op deze website mag u niet gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar. Dit geldt voor zowel de actuele foto’s en afbeeldingen als het archiefmateriaal dat in het archief is te vinden.

Logo

Het logo van Blik op Beneden-Leeuwen is eigendom van Markeon en heeft daarmee dus het uitsluitende recht op haar logo. Markeon geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden.

Probabilis
Mondmedicentrum