Aangepast ontwerp herinrichting Valksestraat-Middendam

Tijdens een informatieavond in januari kregen omwonenden een presentatie van het ontwerp voor de herinrichting Valksestraat-Middendam in Alphen. Omwonenden hadden veel opmerkingen op dit ontwerp. Het ontwerp voor de herinrichting is daarom aangepast. Alle opmerkingen zijn indien mogelijk verwerkt in een nieuw ontwerp. Dit nieuwe ontwerp vindt u op onze website: www.westmaasenwaal.nl/valksestraat

Heeft u opmerkingen?
U kunt nog één keer reageren op dit ontwerp. Vul hiervoor het reactieformulier uiterlijk vrijdag 27 maart 2020 in op: www.westmaasenwaal.nl/valksestraat

Acam
Skoen