Benoeming plaatsvervangend ombudsman

De raad heeft, gezien het voorstel van het college van 3 september 2019, in de openbare vergadering op 3 oktober 2019 besloten:

mevrouw S. Stokman-Prins te benoemen tot plaatsvervangend ombudsman voor de gemeente West Maas en Waal met ingang van 1 november 2019 tot 1 november 2025.

Ombudsman

Iedere burger heeft wettelijk het recht een klacht in te dienen bij een bestuursorgaan, en het bestuursorgaan is wettelijk verplicht een klacht op de voorgeschreven wijze te behandelen.
Wie het niet eens is met de uitkomst van de klachtbehandeling door het bestuur heeft het recht zijn klacht voor te leggen aan een onafhankelijke ombudsman. De ombudsman doet in hoogste instantie uitspraak over de ingediende klacht.
Die ombudsman kan de Nationale ombudsman zijn, maar gemeenten kunnen er ook voor kiezen een eigen ombudsman aan te stellen. De gemeente West Maas en Waal heeft gekozen voor een gemeentelijke ombudsman.

Voor meer informatie over de ombudsman kijkt u op: https://www.westmaasenwaal.nl/gemeentelijke-ombudsman

Maxxinno
Van Gessel Ramen en Deuren