Besluiten gemeenteraad

Een uitgebreide besluitenlijst en de achterliggende stukken vindt
u op de website van de gemeente.

De gemeenteraad van WestMaas en Waal stelde per 26 april 2018 het volgende vast:
- Vaststelling bestemmingsplan ‘150 kV hoogspanningsverbinding Zaltbommel opstijgpunt Wamel’
- Wijziging APV 2017 – Wet aanpak woonoverlast
- Wegsleepverordening
- Brandweerzorgplan
- Bestemmingsplan Alphen, Valksestraat herziening 2017
- Duurzaamheidslening
- Werkprogramma ODR 2018
- Aanwijzen gemeenschappelijk lid AB en benoeming leden en
- agendacommissieleden AB Regio Rivierenland
- Invulling van raadscommissies, vertegenwoordiging, etc.

Daarnaast besloot de raad als volgt tot een tijdsbestedingsnorm voor de nieuwe wethouders: wethouder 1 85%, wethouder 2 85%, wethouder 3
75% en wethouder 45%. De raad benoemde en installeerde de heren Van Swam, Bos en De Vree en mevrouw Mol als wethouders.
Mevrouw Van Coolwijk-Sonsbeek en de heer Vissers werden als nieuwe raadsleden toegelaten tot de gemeenteraad en de dames Boerakker en Siegers en de heren Lamers, Joosen, Kalkers en Reuvers werden tot fractievolgers benoemd. De heer Van Gelder werd benoemd als vice-voorzitter van de raad.

Cartouche
IJssalon Ohlala