Besluiten van de gemeenteraad

Een uitgebreide besluitenlijst en de achterliggende stukken vindt u op de website van de gemeente. De gemeenteraad van West Maas en Waal stelde het volgende vast:

- De heer E.H. Sweep toe te laten als fractievolger tot de rondetafelgesprekken van de gemeenteraad 2018 – 2022
- De heer V.W. van Ooijen toe te laten als fractievolger tot de rondetafelgesprekken van de gemeenteraad 2018 – 2022
- Bestemmingsplan buitengebied Waaldijk 2a en 8b Dreumel
- Budget implementatie Omgevingswet
- Kaderbrief GGD 2021
- Belastingtarieven (OZB en RZB).

Naar aanleiding van de Zembla-TV uitzending van 6 februari 2020 over de betrokkenheid van Rijkswaterstaat bij het storten van granuliet in het project Over de Maas besloot de raad om haar zorg en verontwaardiging uit te spreken over de gang van zaken bij de bevoegde overheidsorganen. Ook dringt de raad er bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op aan om per direct te stoppen met de stortingen. Dit in afwachting van verdere onderzoeken naar de gevolgen van het storten van granuliet en de toegevoegde chemische stof.

De motie van de heer Donkers (Sociaal Maas en Waal) over een variabel en vast tarief voor restafval is ingetrokken.
De motie van de heer Donkers (Sociaal Maas en Waal) over regelarme bijstand is ingetrokken.

Thomassen, Echte Bakker
Training & Zo