Besluiten van de gemeenteraad

Een uitgebreide besluitenlijst en de achterliggende stukken vindt u op de website van de gemeente.

Besluit gemeenteraad 26 maart 2019
De heer G.J.P.M. Joosen toe te laten als lid van de raad van de gemeente West Maas en Waal als gevolg van het tijdelijke ontslag van de heer G.A.M. de Jong.

Besluiten gemeenteraad 4 april 2019
De gemeenteraad van West Maas en Waal stelde het volgende vast:
- Wijziging GR MARN
- Wegenbeleid- en beheerplan 2019 – 2023
- Aanbesteding accountant
- Dekkend AED Netwerk
- Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Landgoed De Acht Morgen e.o.

De motie van de FD, VVD en CDA over verkeersveiligheid rondom Landgoed De Acht Morgen en entree Appeltern werd met 14 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
De motie van de SP over het onvolledig informeren van de raad is met 14 stemmen tegen en 2 stemmen voor (SP) verworpen.
De motie van de FD, VVD, CDA en SMW over de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenteraad is met 14 stemmen voor en 2 stemmen tegen (SP) aangenomen.

- Vaststelling Stappenplan grootschalig grondverzet
- Krediet voor herinrichting Florastraat Beneden-Leeuwen
- Keuze wel of niet uitbesteden gladheidsbestrijding

De motie van Sociaal Maas en Waal om de bereikbaarheid van station Tiel te verbeteren is met 1 stem voor en 15 stemmen tegen verworpen.

Verkeersschool Van Thiel
Health fysiotherapie en training