De gemeenteraad vergadert

Datum: donderdag 14 november 2019
Starttijd: 20:00 uur
Locatie: 'Raadszaal'
Griffier: J.A. Satijn
Voorzitter: burgemeester Vincent van Neerbos

Agenda

 • Besluitenlijst en presentielijst
 • 1 Opening
 • 2 Vaststellen agenda
 • 3 Burgers en instellingen kunnen inspreken over nieuwe feiten die niet aan de orde zijn geweest in de rondetafelgesprekken.
 • 4 Vaststellen verslagen
  • 4a Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 3 oktober 2019
  • 4b Vaststellen toezeggingen en conclusies rondetafelgesprek Ruimte en rondetafelgesprek Samenleving en Bestuur van 22 oktober 2019
  • 4c Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 6 november 2019 (begroting)
 • 5 Mededelingen door vertegenwoordigers in besturen van Gemeenschappelijke Regelingen en andere samenwerkingsverbanden en overige mededelingen college.
 • 6 Ingekomen stukken
  • 6a Ingekomen stukken college en raadscommissies/werkgroepen
  • 6b Ingekomen stukken derden
  • 6c Ingekomen stukken Gemeenschappelijke Regelingen
  • 6d Ledenbrieven VNG vanaf Lbr.
 • 7 Toezeggingen college
   
 • HAMERSTUKKEN (agendapunt 8 en 9)
 • 8 Verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning West Maas en Waal 2020
 • 9 Inzameling Incontinentiemateriaal en babyluiers na 1 januari 2020
   
 • DEBATSTUK (agendapunt 10)
 • 10 Nota Reserves en voorzieningen 2019
   
 • RECHTEN VAN DE RAAD
 • 11 Rechten van Raad
 • 13 Sluiting
Smulders Car Expert
Maarten Kocken Keurslager