DigiTaalStrijd op hoog niveau

Door Rinie van Haren

De DigitaalStrijd die op maandagavond 26 november in het gemeentehuis voor het tweede achtereenvolgende jaar plaatsvond, mag dan zijn georganiseerd om aandacht te vragen voor de laaggeletterdheid, de strijd werd op hoog niveau gespeeld. Presentator Vincent van Neerbos heette iedereen welkom en onderstreepte het belang van de aandacht voor laaggeletterdheid. Daarna kondigde hij schrijver Abdelkader Benali aan, die voor deze gelegenheid het dictee schreef. Op liefst zes locaties vond de grote DigiTaalStrijd plaats, maar omdat in Beneden-Leeuwen de meeste teams zich hadden aangemeld, was de schrijver hoogstpersoonlijk aanwezig om het dictee voor te lezen. De gemeente West Maas en Waal was hoofdgrossier en leverde drie teams.

Eerst werd het dictee in zijn geheel voorgelezen en was er de gelegenheid vooral goed te luisteren. Vanuit de zaal klonken vele zuchtende geluiden. ‘Ik zie dat er enkele mensen zich klaar maken om te vertrekken’, grapt Abdelkader. Vervolgens werden de zinnen langzaam voorgelezen en de plaatsen aangegeven waar de leestekens geplaatst moesten worden.

Digitaalstrijd

Abdelkader Benali leest het door hem geschreven dictee voor. Foto: Reinier Janssen

De tekst van het dictee

Gemotiveerde nieuwkomers, aangekomen hier te lande, ervaren de moerstaal als een verraderlijke boobytrap; vooral wanneer met enige wrevel geconstateerd wordt dat de locals, de stamgasten, Jan met de korte achternaam, de confrères, het falderappes, de nouveaux riches, de glamourboys met de snelle plangas en de kleine luyden er qua verzorgd taalgebruik met de pet naar gooien.

Als opgroeiende adolescent ervoer ik eenzelfde frustratie wanneer ik merkte dat het voor de bonhomie kunnen was en voor de mecanicien kenne, voor de juf warempel en voor de schaafijsverkoper asjemenou, dan laat ik onvermeld dat het voor de hipster een latte macchiato met een shot espresso is; de bouwvakker noemt dat een bakkie pleur.

Resumerend en waarvan akte, taal is zeg maar ieder z'n ding: een bouwpakket met myriade verschijningsvormen die zich dan weer efemeer en dan weer langdurig aan ons voordoen.

(In mijn persoonlijke deelname vanaf de tribune werden helaas 8 fouten opgemerkt)

Jury digitaalstrijd

De jury lette vooral op dat de deelnemers geen gebruik maakten van digitale informatiebronnen als internet via eigen telefoon. Foto: Markeon

Na het dictee konden de deelnemers even op adem komen, maar al snel ging de heer van Neerbos verder met deel twee van de Taalstrijd. De battle met 20 vragen, verdeeld over vier categorieën. Eén van de vragen die onderdeel uitmaakte van die battle:

Welk woord is door Van Dale gekozen als het woord van 2017?
Appongeluk, Mettoo-verhaal, fipronilei, regenboogtaal. Hier bleek het eerste woord de juiste keuze te zijn.

De deelnemers kwamen er ook achter dat zij punten kregen als zij in één van hun hun antwoorden hadden vermeld dat er maar liefst 1,2 miljoen Nederlanders nog nooit gebruik heeft gemaakt van internet. Toen dat antwoord verscheen klonken verontwaardigde geluiden, die gemengd gingen met euforische geluiden van de teams die het juiste antwoord gaven. ‘De strijd is nu echt losgebarsten’, constateerde ook presentator Vincent van Neerbos. Naast de meerkeuzevragen waren er ook inschattingsvragen en anderszins.

En wat te denken van de meerkeuzevraag waar je angst voor hebt als je last hebt van hexakosioihexekontahexafobie? Dan heb je geen last van heksen, ook niet van griekse termen, niet van vrijdag de 13e, maar van het getal 666.

Digitaalstrijd

Uiteindelijk heeft Team SPOM in Beneden-Leeuwen de Maas en Waalse editie van de Grote Digitaalstrijd gewonnen en ontvingen de drie teamleden een dinerbon en een mooi pakket met heerlijke streekproducten, geschonken door het Regionaal Bureau voor Toerisme. Foto: Reinier Janssen

Foto's: Reinier Janssen

digi2018048 digi2018048 digi2018048 digi2018048 digi2018048 digi2018048

Markeon
De Agave