Dorpskwaliteitsplan

Het Dorpskwaliteitsplan helpt de inwoners van onze gemeente en ook het gemeentebestuur bij het maken van plannen en ontwerpen die passen binnen de ruimtelijke kwaliteit van de dorpen. Het is enerzijds een hulpmiddel en anderzijds een leidraad. Daarnaast is het Dorpskwaliteitsplan de wettelijke welstandsnota.

De Visie Leefbaarheid Kernen bepaalt de koers op sociaal, maatschappelijk en economisch gebied. De ambitie die hoort bij deze koers is uitgewerkt in vijftien speerpunten. Deze speerpunten zijn ruimtelijk vertaald in de Structuurvisie Dorpen 2025. De algemene ruimtelijke kwaliteit is op een aantal punten verder uitgewerkt. Dit staat in het Dorpskwaliteitsplan. Cultuurhistorie en welstand bepalen mede de ruimtelijke kwaliteit. Deze thema's zijn ook meegenomen in het plan. Het Dorpskwaliteitsplan is een integratie van thema's die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit, en dus leefbaarheid, van de acht dorpen.

Het voorstel komt op 8 januari in het RTG en op 24 januari voor besluitvorming in de raad.

Centrum

Het Dorpskwaliteitsplan is vooral een plan waarin de ruimtelijke kwaliteit is vastgelegd. Foto: Markeon

Groenrijk Tuincentrum
De Agave