Expositie Erfgoedstudiehuis Land van de Heerlijkheden

Vanaf 3 juli 2019 exposeert het Erfgoedstudiehuis panelen met het thema Kloosterorden en congregaties in het Land tussen Maas en Waal na 1850

Na de neergang in de achttiende eeuw herstelde Nederland zich moeizaam. De vernieuwing in de landbouw en industrie kwam langzaam op gang. De handel stagneerde. Gevolg werkeloosheid en armoede zowel in de steden als op het platteland. Toen er eindelijk een Wet op de Armoede kwam in 1854 werd de zorg daarvoor overgelaten aan de kerken en particulieren.  Het waren in het overwegend rooms-katholieke Land tussen Maas en Waal vele kloosterorden en congregaties van broeders en zusters die de zorg voor zieken en ouderen op zich namen. Van groot belang was ook het opzetten van scholen. Dit betrof bewaarscholen tot scholen voor beroepsonderwijs.

U bent van harte welkom
Tot eind september 2019 is de expositie van het Erfgoedhuis Land van de Heerlijkheden te zien in het gemeentehuis van West Maas en Waal, Dijkstraat 11 te Beneden-Leeuwen.
Op maandag tussen 8.30 uur - 19.00 uur, op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8.30 uur - 17.00 uur en op vrijdag tussen 8.30 uur - 13.00 uur.

Voor meer informatie over dit thema kunt via e-mail contact opnemen met wakattenberg@outlook.com

Kloosterorden

Nieuwseditie Blik op Beneden-Leeuwen vrijdag 5 juli 2019

Jon Toebast Tegels en Sanitair BV
Van de Geer Tweewielers