Gebed van de week

Kerken zijn gesloten en kerkdiensten zijn niet mogelijk. De maatregelen om besmetting van het coronavirus te voorkomen worden ook door het bisdom in acht genomen. Diaken Peter de Snoo stuurt een gebed in om parochianen in de gelegenheid te stellen hun gebed te doen naar aanleiding van zijn inzending.

Door diaken Peter de Snoo

Tot U God roep ik nu de dag begint help mij
Ik wil bidden en mijn gedachten richten op U,
alleen kan ik het niet.
In mij is duisternis, bij U is licht
ik ben eenzaam maar Gij verlaat mij niet,
ik ben bang maar bij U vind ik hulp,
ik ben onrustig maar bij U vind ik vrede,
ik ben bitter maar bij U vind ik geduld,
ik zie niet waarheen uw wegen leiden,
maar Gij weet de weg.
Heer leer mij bidden.

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef
ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Onze gedachten zijn bij hen die besmet zijn met het coronavirus en bij hun naasten. Ook een speciaal gebed voor de eerste overledene door corona in onze Sint Christoffelparochie en alle nabestaanden. Tot slot bidden we voor alle zieken in onze parochie. Dat zij mogen rekenen op een spoedig herstel.

Beja Verhuur
Boetiek Favoriet