Gedicht van de week

Elk dorp of stad heeft wel van die bekende personen, die zich overal voor inzetten. Die zich met zijn of haar voorkomen altijd loyaal opstelt, iedereen in hun waarde laat en zich geliefd maakt bij een groot publiek. Zo’n markante man hebben we ook in Lauwe gekend. Gradje Soetekouw zal onder de rijpere generaties zeker nog herkend worden. Deze vrijgezelle man voldeed aan alles wat hierboven genoemd is en om die reden wordt hij deze week geëerd met een gedicht. Vanzelfsprekend in het Lauws dialect, want aenders verstee ‘t-ie ut nie, wah.

Gradje

Door Rinie van Haren

In ‘t schurtke achter z’n huis
over ’t hout gebogen
mi hamer en un beitel
makte hij snijwerk heel bevlogen

soms floot ie daor un wijsje bij
of neuriede un melodie
muziek dè was z’n alles
bij koor en hermenie

un vakman in ut snijwerk
en durgaons heel tevreeje
was hij un heel veulzijdig man
uit het goeie hout gesneeje

saovunds ging-ie mee mi Jan
es duo Jan en Grad
ze vermakten samen ut publiek
hebbe veul schik gehad

ôk was ie heel lang dirigent
van de Hei-jbei-jers hofkapel
gin noot die Gradje lèze kon
mar muzikaal dè was ie wel

Hij zong mee in ut mannenkoor
en speulde Sinterklaos
hij grapte en hij grolde
en deed soms al te dwaos

vur ut volluk van Judea
speulde hij ôk toneel
bestuurslid van de hermenie
niks was ‘m teveel

Grad was een hele wijze man
liet iedereen in z’n waarde
overal waor Gradje kwaam
daor kon hij heel snel aarden

Uitspraken dur hem gedaon
riep vaak ‘Sim Salla Bim’
‘De zon is vur ons allemaol’
Grad was attent en slim

Un bekende Lauwenaar
zonder te overdrijve
Ut was un klène grote man
dè zal hij altèd blijve

Rvh20190909

Gradje Soetekouw

Gerardus Franciscus Soetekouw werd geboren op 17 juni 1918 en overleed 15 jaar geleden op 86-jarige leeftijd op 10 augustus 2004. Hij was meer dan 50 jaar lid van parochieel Leeuwens herenkoor Juan Caeli, tientallen jaren bestuurslid van harmonie Koning Willem III, speelde vele jaren toneel, was de komische helft van het cabareteske duo Jan en Gradje, was jaarlijks eind november en begin december actief in de Sinterklaasperiode, was bijna 30 jaar dirigent van hofkapel De Heibeiers en overal inzetbaar waar activiteiten waren in het dorp. Voor iedereen had hij een praatje over en met veel humor baande hij zich door het leven. Waar heden ten dage zijn naam nog wordt genoemd verschijnt meestal een glimlach en worden mooie herinneringen aan hem opgehaald.

In het boek 'Met de muziek mee door Leeuwen' (dat overigens nog te koop is via het bestuur van harmonie Koning Willem III) is ook enige aandacht geschonken aan Grad Soetekouw als bestuurslid.

Markeon
Ciska s Mode