Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Beneden-Leeuwen - Passewaaij 9, 6658 CE, plaatsen van tijdelijke woonunit (bouwen, RO), 24-10-2018
Boven-Leeuwen - Molenstraat 42, 6657 CE, verbouwen van woning (bouwen), 23-10-2018
Dreumel - Oude Maasdijk 23, 6621 AB: plaatsen van tijdelijke woonunits (bouwen), 19-10-2018.
U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, T (0344) 579 314.

Verleend

Alphen - Schutstraat 2, 6626 AT, plaatsen van erker met luifel aan voorzijde, 23-10-2018
Beneden-Leeuwen - van Heemstraweg 36, 6658 KH: bouwen van bedrijfsunits met bedrijfswoningen (bouwen), 23-10-2018
Beneden-Leeuwen - Beatrixstraat 35, 6658 EJ, wijzigen van gebruik van bedrijfswoning naar wonen (RO), 23-10-2018
Beneden-Leeuwen - Leliestraat 26, 6658 XN, melding brandveilig gebruik (brandveilig gebruik uitgebreid), 22-10-2018
Dreumel - Zuivelweg 15 6621 BN, bouwen van woning, aanleggen van inrit en plaatsen van tijdelijke woonunit (bouwen, RO), 18-10-2018
Wamel - Dorpsstraat 122, 6659 CH, realiseren van kapsalon in garage (bouwen, RO), 22-10-2018
Wamel - van Heemstraweg 95-97, 6658 KE: bouwen van drie sleufsilo’s en realiseren van ligboxenstal met een emissiearm systeem (bouwen, milieu inrichting (regulier), handeling in beschermd natuurgebied), 29-10-2018.

Wilt u bezwaar maken? Dat kan tot zes weken na de datum die u bij de vergunning ziet staan. Uw bezwaar met uw motivatie stuurt u naar: B&W, postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. Bezwaar maken stopt het uitvoeren van het besluit niet. Daarvoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem, sector Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem, T (026) 359 2000. Dit is niet gratis.

Rectificatie omgevingsvergunningen

Wamel - Wilhelminastraat 2, 6659 BW: verbreden van bestaande inrit (uitweg), 11-09-2018
Wamel - Wilhelminastraat 2, 6659 BW: starten van bedrijf aan huis (RO), 11-09-2018.

Meldingen

activiteitenbesluit

Boven-Leeuwen - Waterstraat 6, 6657 CP: starten van een bedrijf, 18-10-2018
Wamel - van Heemstraweg: een stookontheffing, 22-10-2018.

Vastgestelde beleidsplannen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat deze beleidsplannen zijn vastgesteld:
- Uitvoeringsplan gladheidbestrijding 2018-2019, vastgesteld door het college van B en W op 29 oktober 2018
- Wegennetvisie West Maas en Waal, vastgesteld door de gemeenteraad op 6 september 2018.
U kunt de plannen zes weken inzien in het gemeentehuis en op de website: www.westmaasenwaal.nl.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.

Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl

7 november 2018, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal

Health fysiotherapie en training WANBETALER
Petra Schoenmode