Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Omgevingsvergunningen
Alphen - Schansedijk - 6, 6626 BA: plaatsen van steiger (bouwen, handelen in strijd met regels RO)12-11-2018
Altforst - Torsdam 2a, 6628 AG: veranderen van bouw garage van steen naar hout (bouwen) (12-11-2018)
Boven-Leeuwen - Florastraat 71, 6657 AP: plaatsen schutting (bouwen) 08-11-2018
Dreumel - Julianastraat 38, 6621 ZE: verbreden oprit (uitweg) 09-11-2018
Wamel - Liesbroekstraat 7, 6659 KP: oprichten nieuw agrarisch bedrijfsgebouw (bouwen) 07-11-2018

Rectificatie:

Altforst - aanleggen van een inuitrit (uitweg) tussen Woerdsestraat 30 en 32a (29-10-2018). U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neem voor meer informatie contact op met de omgevingsdienst Rivierenland, T (0344) 579 314.

Besluiten

Omgevingsvergunningen
Alphen - Greffelingsestraat 37, 6626 AP: een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van een Air bnb (bouwen, handelen in strijd met regels RO) 05-11-2018

Beneden-Leeuwen - Het Zand 18, 6658 CJ: een omgevingsvergunning is verleend voor het uitbouwen van de woning (bouwen) 14-11-2018
Boven-Leeuwen - Willibrordusstraat 9, 6657 BK: een omgevingsvergunning is verleend voor het legaliseren van het strijdig gebruik van de woning (handelen in strijd met regels RO) 14-11-2018

Wilt u bezwaar maken? Dat kan tot zes weken na de datum die u bij de vergunning ziet staan. Uw bezwaar met uw motivatie stuurt u naar B en W, postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. Bezwaar maken stopt het uitvoeren van het besluit

niet. Daarvoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Recht bank in Arnhem, sector Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem, T (026) 359 2000. Dit is niet gratis.

Verlengingen beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De beslistermijnen van de volgende aanvragen zijn verlengd met maximaal zes weken:

locatie: Alphen Sterappel 19, 6626 CC
voor: bouwen van vrijstaande woning met berging
nieuwe beslisdatum: 02-01-2019

locatie: Beneden-Leeuwen Zandstraat 152, 6658 CZ
voor: aanleggen van een zwembad op het achtererf
nieuwe beslisdatum: 26-12-2018

locatie: Beneden-Leeuwen Beatrixstraat 32, 34, 34a, 6658 EL
voor: realiseren van kamerverhuur
nieuwe beslisdatum: 24-12-2018

locatie: Dreumel Zijvond Perceel, DML02L
voor: plaatsen van een mest bassin
nieuwe beslisdatum: 25-12-2018

Geaccepteerde meldingen

Activiteitenbesluit
Dreumel - Zijvond ongenummerd nabij kruising met Bergweg Perceel, DML53L: het oprichten van een mestbassin
Dreumel - Waaldijk 52, 6621 KJ: een stookontheffing.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.

Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl

28 november 2018, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal

Praktijk Coach Marianne
Beja Verhuur