Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Omgevingsvergunningen
Alphen - Valksestraat 10, Perceel: APT00 H 01295: bouwen woning en aanleggen in- en uitrit, 18-6-2019
Beneden-Leeuwen - Bikkelen 36a, 6658 AS: stellen van maatwerkvoorschriften vetafscheider, 17-6-2019
Dreumel - Nieuwstraat 12, 6621 KV: vervangen glijbaantrap, 13-6-2019
Wamel - Dorpsstraat 22, 6659 CD: gebruik bedrijfswoning om zetten naar wonen, 13-6-2019.
U kunt nu nog geen bezwaar maken. Bel voor meer informatie met Omgevingsdienst Rivierenland, T (0344) 579 314.

Verleend

Omgevingsvergunningen
Alphen - Wamelseweg 15, 6626 KP: uitbreiden woning, 13-6-2019
Appeltern - Sluissestraat 6, 6629 KL: inpandig wijzigen woning, 17-6-2019
Beneden-Leeuwen - van Heemstraweg 61, 6658 KG: bouwen woning, 13-6-2019
Beneden-Leeuwen - Koolzaadveld 17, 6658 LR: tijdelijk plaatsen woonunit, 18-6-2019.
Wilt u bezwaar maken? Dat kan tot 6 weken na de datum die u bij de vergunning ziet staan. Uw bezwaar met uw motivatie stuurt u naar: B en W, postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. Bezwaar maken stopt het uitvoeren van het besluit niet. Daarvoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem, sector Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem, T (026) 359 2000. Dit is niet gratis.

Ter inzagelegging omgevingsvergunning

Wamel - Nieuweweg 8, 6659 KL: wijzigen pluimveebedrijf, 14-6-2019.

Zienswijze

Het besluit kunt u 6 weken inzien. In deze periode kunt u een zienswijze (een reactie op het besluit) inleveren. Dat kan schriftelijk of mondeling bij de gemeente. Na deze 6 weken volgt een definitief besluit.

Geaccepteerde meldingen

Activiteitenbesluit
Appeltern - Blauwe Sluis 12, 6629 KK: uitbreiden hoofdvestiging Moeke Mooren, 19-6-2019
Beneden-Leeuwen - Bikkelen 36a, 6658 AS: veranderen cateringbedrijf zonder loketfunctie, 18-6-2019.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.

Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl

Woensdag 3 juli 2019, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal

Formido Leeuwen
Mooi en Zo