Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Omgevingsvergunningen
Boven-Leeuwen - Korenbloemstraat 65, 6657 BB: plaatsen dakkapel achterzijde, 17-7-2019
Dreumel - Griendweg 12, 6621 LC: legaliseren in- of uitrit, intrekken tijdens lopende procedure, 23-7-2019
Maasbommel - De Kroonenburg, bouwen 2-onder-1-kapwoning met berging en vrijstaande woning met berging, 19-7-2019
Wamel - Waalbandijk 140, 6659 KB: bouwen woning, 18-7-2019.
U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, T (0344) 579 314.

Verleend

Omgevingsvergunning
Wamel - Clarissenstraat 2, 6659 BN, en Dorpsstraat 21, 6659 CA: brandveilig gebruik kinderdagverblijf, 22-7- 2019.

In beroep
Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken in beroep gaan. De start van deze termijn is de dag nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd. In beroep gaan stopt het uitvoeren van het besluit niet. Daarvoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem, sector Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem, T (026) 359 2000. Dit is niet gratis.

Verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De beslistermijn van de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
locatie: Bikkelen 36, 6658 AS Beneden-Leeuwen
voor: interne verbouwing bedrijfspand
nieuwe beslisdatum: 19-9-2019

locatie: Hogenhofstraat 10c, 01 t/m 10c-10, Maasbommel
voor: bouwen potstal en woonboerderij
nieuwe beslisdatum: 11-9-2019

locatie: Hogeweg 26C, 6621 BN Dreumel
voor: bouwen woning met in- en uitrit
nieuwe beslisdatum: 2-9-2019.

Acceptatie melding

Activiteitenbesluit
Beneden-Leeuwen - Zandstraat 149 en Dorpsplein 40, 6658 CS: laden en lossen consumentvuurwerk, 18-7-2019.

Wijzigingsplan Buitengebied, Weteringstraat 7 Wamel en Waalbandijk 35 Boven-Leeuwen

U kunt het ontwerp wijzigingsplan Buitengebied, Weteringstraat 7 Wamel en Waalbandijk 35 Boven-Leeuwen van 8 augustus tot en met 18 september 2019 inzien. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven.

Wat regelt dit bestemmingsplan?
De voormalige agrarische bedrijfsbebouwing aan de Weteringstraat 7 in Wamel wordt gesloopt. In ruil hiervoor mag er een woning gebouwd worden achter de Waalbandijk 35 in Boven-Leeuwen. Beide percelen krijgen een woonbestemming.

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk
Voor een mondelinge zienswijze belt u mevrouw W. van der Wielen via (0487) 599 544. Wilt u schriftelijk reageren, dan schrijft u een brief aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Waar kunt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan kunt u inzien tijdens de openingstijden bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. U vindt het plan ook op onze website www.westmaasenwaal.nl

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.

Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl

6 augustus 2019, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal

Van Gessel Ramen en Deuren
Van den Hurk Meubelen