Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Omgevingsvergunningen
Alphen – Sterappel 17, bouwen woning, 6-11-2019
Beneden-Leeuwen – Van Heemstraweg 88a, 6658 KK: uitbreiden vrieshuis, 6-11-2019
Beneden-Leeuwen – Oosterpas 19, 6658 CA: bouwen bijgebouw, 12-11-2019
Beneden-Leeuwen – Bedrijvenpark Veesteeg: plaatsen van camerabeveiliging, 8-11-2019
Dreumel – Venusweg, perceelnummer K98: aanleg van duikers, 8-11-2019
Dreumel – Merenweg, perceelnummer L269: dempen / compenseren gedeelte van een watergang, 5-11-2019

U kunt nog geen bezwaar maken. Meer info bij de Omgevingsdienst Rivierenland, 0344-579314

Verleend

Omgevingsvergunningen
Alphen – Kerkstraat 9c, 6626 AJ: vervangen handelsreclame, 8-11-2019
Boven-Leeuwen – Bernhardstraat 18, 6657 AE: uitbreiden van werktuigenberging, 11-11-2019
Altforst – Oude Heppert 8, 6628 AK: realisatie oprit voor het huis, 11-11-2019
Wamel – Kerkstraat 75 en 77, 6659 AB: wijzigen kleuren van deuren en kozijnen.

Bezwaar maken? Kijk op: www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Geaccepteerde melding

Activiteitenbesluit
Beneden-Leeuwen – Sportlaan 7, 6658 BG: starten verfwinkel, 12-11-2019

Bestemmingsplan Buitengebied, Weteringstraat 7 Wamel en Waalbandijk 35 Boven-Leeuwen

Wat regelt dit bestemmingsplan?
De voormalige agrarische bedrijfsbebouwing aan de Weteringstraat 7 in Wamel wordt gesloopt. In ruil hiervoor mag er een woning gebouwd worden achter de Waalbandijk 35 in Boven-Leeuwen. Beide percelen krijgen een woonbestemming.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Weteringstraat 7 Wamel en Waalbandijk 35 Boven-Leeuwen, van 28 november 2019 tot en met 8 januari 2020 inzien. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven.

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk
Voor een mondelinge zienswijze belt u met mevrouw Hennie den Boer via 0487-599512. Wilt u schriftelijk reageren, dan schrijft u een brief aan de gemeenteraad, postbus 1, 6658 ZG te Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Waar kunt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan kunt u inzien tijdens de openingstijden bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. U vindt het plan ook op onze website: www.westmaasenwaal.nl

Verleende APV-vergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van de APV een vergunning is verleend aan:

Naam aanvrager: Lok Fu B.V.
Drank- en Horecavergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf ‘Lok Fu B.V.’ gevestigd op Zandstraat 89a, 6658 CP te Beneden-Leeuwen. De vergunning ligt ter inzage tijdens openingstijden van het Klantcontactcentrum.

Wilt u bezwaar maken?
Dat kan tot 6 weken na de datum die u bij de vergunning ziet staan. Uw bezwaar met uw motivatie stuurt u naar: B&W, postbus 1, 6658 ZG te Beneden-Leeuwen.

In het beroepschrift moet het volgende staan:
- uw naam en adres
- de datum van uw beroepschrift
- omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat. Als het mogelijk is stuurt u een kopie van het besluit mee
- waarom u het niet eens bent met het besluit
- uw handtekening

Bezwaar maken stopt de uitvoering van het besluit niet. Daarvoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem, sector Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem, 026-3592000. Dit is niet gratis.

Bestemmingsplan Maasbommel, De Hanze

Wat regelt dit bestemmingsplan?
Herbestemming voormalig dorpshuis De Hanze ten behoeve van 4 woningen voor senioren.

U kunt het voorontwerp bestemmingsplan Maasbommel, De Hanze, van 28 november 2019 tot en met 8 januari 2020 inzien. Binnen deze termijn kunt u een reactie geven.

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk
Voor een mondelinge zienswijze belt u met mevrouw Hennie den Boer via 0487-599512. Wilt u schriftelijk reageren, dan schrijft u een brief aan de gemeenteraad, postbus 1, 6658 ZG te Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Waar kunt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan kunt u inzien tijdens de openingstijden bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. U vindt het plan ook op onze website: www.westmaasenwaal.nl

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.

Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl

Woensdag 27 november 2019, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal

Van Beuningen Textiel en Mode - Feestwinkel
Profile Romijnders