Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Omgevingsvergunningen
Beneden-Leeuwen - Schuijtstraat 1, 6658 WP: omgevingsvergunning ingetrokken voor het realiseren van een carport, 27-01-2020
Boven-Leeuwen - Trambaan 9, 6657 CE: bouwen van loods, 23-01-2020
Dreumel - Zijvond, perceel DML02 L00053: verbreden sloot, 21-01-2020
Maasbommel - Bovendijk 31, 6627 KS: realiseren aanbouw, 27-01-2020.

U kunt nog geen bezwaar maken. Meer info bij de Omgevingsdienst Rivierenland, 0344 579 314.

Verleend

Omgevingsvergunning
Alphen - Greffelingsedijk 10, 6626 AZ: realiseren dakterras, 28-01-2020.

Bezwaar maken? Kijk op: www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Activiteitenbesluit meldingen

Alphen - Dijkgraaf de Leeuwweg 30, 6626 BH: stookontheffing, 29-01-2020
Dreumel - Wilhelminastraat, perceel DML02 A 1969: stookontheffing, 29-01-2020
Maasbommel - Hogenhofstraat 10a, 6627 KC: verbranden van snoeihout, 24-01-2020
Wamel - Hogeweg 29c, 6659 AE: bouwen loods, 24-01- 2020.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Maasbommel, De Hanze’

Wat regelt dit bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van vier seniorenwoningen in het voormalige dorpshuis De Hanze in Maasbommel mogelijk. Van 13 februari tot en met 25 maart 2020 kunt u dit bestemmingsplan inzien. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven. Dit plan kan ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan zijn gewijzigd.

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk
Voor een mondelinge zienswijze belt u met meneer T. van der Wielen via 14 0487. Wilt u schriftelijk reageren, dan schrijft u een brief aan de gemeenteraad, postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat en u ondertekent uw zienswijze.

Waar kunt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan kunt u inzien tijdens de openingstijden bij het Klantcontact centrum van het gemeentehuis. U vindt het plan ook op onze website www.westmaasenwaal.nl

Op de website www.overheid.nlvindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.

Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl

Woensdag 12 februari 2020, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal

Schiks Hoortechniek
Bloemsierkunst van Gruijthuijsen