Intensiveren veehouderij aan banden

Omzetten van grondgebonden naar niet grondgebonden bedrijf niet meer mogelijk

Vanaf 3 april is het niet meer mogelijk om ‘grondgebonden agrarische bedrijven’ om te zetten naar ‘niet grondgebonden (intensieve) agrarische bedrijven’, zo maakte de gemeente West Maas en Waal deze week bekend. Het voorbereidingsbesluit is vanaf dat moment van kracht. De periode van het voorbereidingsbesluit is maximaal een jaar. In dat jaar wordt een nieuw bestemmingsplan buitengebied opgesteld.

Wethouder Sander Bos legt uit: 'De komende maanden overleggen we met de vereniging voor boeren en tuinders (ZLTO), inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in het buitengebied. We bekijken samen wat de consequenties zijn van dit besluit en hoe het bestemmingsplan eruit komt te zien. De gemeenteraad heeft uiteindelijk het laatste woord over welke mogelijkheden er blijven, uitgebreid, en/of ingeperkt worden.'

Wethouder Bos vervolgt: 'De agrarische ondernemers van onze gemeente leveren een grote bijdrage in voedselzekerheid en voedselveiligheid. Investeren in duurzaamheid en dierenwelzijn moeten doorgezet kunnen worden. De drempel om over te stappen op intensieve veehouderij is nu echter te laag. De vraag is of ons komgebied zijn grenzen aan het bereiken is qua aantallen dieren, uitstoot en landschap. Dat gaan we nu samen uitzoeken.'

Wim Nijs Maatwerk en Interieurbouw
Van den Hurk Meubelen