Lauwse Dorpsquiz wordt pittige test

De samenstellers Sander, Martine, Aernout, Miranda, Mike en Lidavan de Lauwse Dorpsquiz zijn er het volmondig over eens. De eerste editie is beslist een serieuze test, waarbij zeker niet alleen de kennis over ons dorp aan bod zal komen. Ook algemene kennis, geschiedenis, aardrijkskunde, technische vragen en vele andere wetenswaardigheden, puzzelopdrachten en zelfs enkele praktijkopdrachten zijn onderdeel van de kennistest.

De belangstelling voor deelname aan de eerste Lauwse Dorpsquiz was zo groot dat inmiddels de limiet voor deelname is bereikt. Liefst 52 teams van maximaal 12 personen gaan de strijd aan met elkaar. Dat gebeurt niet in een grote zaal, maar alle teamcaptains hebben zelf een locatie gekozen waar de opdrachten zullen worden uitgevoerd en opgelost. Het gaat vooral om een avond gezelligheid voor alle teams.

Op vrijdag 15 november worden de teamcaptains verwacht in zaal De Twee Linden waar de quizboeken vanaf 19.30 uur zullen worden overhandigd. Er is maximaal 4,5 uur de tijd om het quizboek van zoveel mogelijk juiste antwoorden te voorzien. Uiterlijk om middernacht moet het quizboek weer zijn ingeleverd bij de organisatie die in De Twee Linden is te vinden. Let op dat je op tijd inlevert want quizboeken die te laat worden ingeleverd vallen buiten de prijzen. ‘Weliswaar lijkt 4,5 uur lang maar de teams zullen die tijd zeker nodig hebben om in alle gezelligheid de antwoorden te vinden’, aldus Martine namens de organisatie.

De uitslagen worden op 29 november bekend gemaakt tijdens de grote Uitslagenavond. Die zal plaatsvinden in mfa De Rosmolen. De aanvang is 20.30 uur en zal tot ongeveer 23 uur duren. Het staat iedereen vrij om daarna nog op informele wijze na te kletsen over de eerste editie van de Lauwse Dorpsquiz.

Lauwse Dorpsquiz

De organisatie is druk met de voorbereidingen voor een gezellige quizavond

IsMijnPlaats
Schoenmakerij Bergmans