Leones stap dichter bij vernieuwing sportcomplex

Met trots kunnen Willem van Veenendaal en Wim Bull namens sv Leones en stichting Sportcomplex Leones vandaag mededelen: ‘Wij zijn weer een stap dichterbij om onze accommodatie te gaan vernieuwen.’

Nadat vorige week de ALV al unaniem heeft ingestemd met de verdere uitwerking van de plannen omtrent de sportaccommodatie heeft woensdagochtend wethouder Ans Mol het bestuur geïnformeerd dat het College van Burgemeester en Wethouders een voorstel tot besluit aan de raadsleden van de gemeente West Maas & Waal heeft gestuurd.

Willem van Veenendaal: ‘Hiermee geeft B&W een duidelijk signaal af mee te willen werken aan onze ambities voor een vernieuwde en duurzame accommodatie op de huidige locatie in het dorp. Opnieuw een geweldige stap in de goede richting.’ De gemeenteraad zal op 9 mei in de vergadering hierover een definitief besluit nemen en zowel bestuur als alle leden hopen dat er nu een positief besluit zal worden genomen. Wim Bull vertelt: ‘In de tussentijd gaan wij met gepaste trots verder met het uitwerken van onze plannen.’

Zoals op de ALV toegezegd zal er na het besluit van de gemeenteraad op 9 mei opnieuw in een buitengewone ALV de stand van zaken met de leden worden gedeeld en alles zo worden voorbereid dat er snel besluiten genomen kunnen gaan worden. Ook dan rekent het bestuur  weer op een massale opkomst.

Willem van Veenendaal besluit: ‘Graag willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om eenieder die hieraan heeft meegewerkt, B&W en natuurlijk HS Coldstores en OGM van den Bosch hartelijk danken voor de wijze waarop wij met elkaar al zover zijn gekomen.’

Hoofdveld Leones

In het plan zal het huidige hoofdveld aan de gemeente worden verkocht en van die opbrengst zal het sportcomplex een nieuwe indeling ondergaan en ontstaat de mogelijkheid tot nieuwbouw van de sterk verouderde kleedkamers en kantine. Foto: Markeon

De hoofdingang is in het nieuwe plan gesitueerd aan de Peel. De huidige hoofdingang kan dan worden gesloten en biedt de gemeente de gelegenheid om op die plaats een hoognodige waterberging aan te leggen. Zo biedt het nieuwe plan veel veranderingen maar zeker ook veel nieuwe mogelijkheden voor alle betrokken partijen. Winnen doe je bij Leones, zou de nieuwe slogan kunnen zijn.

Kinderdagverblijf Stip & Stap
Hent de Vries