Olaf van Hulst kandidaat waterschapsverkiezing

Op woensdag 20 maart zijn de Provinciale Verkiezingen en tevens kunt u die dag uw stem uitbrengen voor het Waterschap Rivierenland. Want het lijkt misschien vanzelfsprekend dat we door dijken worden beschermd, maar een bestuurlijk orgaan is dagelijks met die en een aantal andere taken in de weer. En de samenstelling voor dat bestuur wordt gedaan met de stem van de kiezers, zoals dat ook gebeurt met een provinciebestuur of gemeentebestuur.

Stemmen is belangrijk omdat het over uw omgeving en over uw geld gaat. Door te stemmen hebt u invloed op hoe uw geld wordt besteed. Want het waterschap staat regelmatig voor belangrijke keuzes.Wij als Maas en Walers weten hoe belangrijk het is beslissingen te nemen op basis van wat lokaal nodig is en niet op basis van landelijk beleid of bemoeienis.

Olaf van Hulst is kandidaat vanuit onze regio. Olaf vertelt hierover: ‘Samen met anderen werken aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende natuur is en genoeg schoon water. Daar zet ik me dagelijks voor in als senior adviseur assetmanagement bij Rijkswaterstaat.Ik zou mijn kennis en ervaring graag willen benutten om een doelmatige en duurzame uitvoering van deze taken binnen het waterschap mogelijk te maken. U wilt tenslotte kunnen blijven genieten van het unieke rivierenlandschap zonder dat u teveel waterschapslasten en –leges hoeft te betalen.’

De belangrijkste taken van het Waterschap is ervoor te zorgen dat de inwoners droge voeten houden (veilige dijken) en dat er schoon water is. Daarnaast zijn er nog andere taken als zorgdragen voor voldoende water, wat afgelopen jaar een actueel probleem was, de zuivering van rioolwater, muskusrattenbeheer, calamiteitenzorg, wegbeheer en waterwegbeheer.

Olaf van Hulst

Olaf: ‘Er staan een aantal belangrijke projecten op de rol, die bestuurlijk veel aandacht vragen bijvoorbeeld Project Uiterwaarden Waal, dit is een buitendijks project met binnendijks gevolgen waterhuishouding, het lopende project Meanderende Maas, het Project aanpassing van Heemstraweg, het project Stedelijk waterplan en het onlangs gestarte project Wateroverlast Alphen. Dit laatste is een gebiedsproces met burgerparticipatie. Het onverminderd zoeken naar toekomstbestendige oplossingen met een natuurlijke uitstraling is onlosmakelijk met deze projecten verbonden. En dan te bedenken dat het huidige waterschapsbestuur ondemocratisch werkt.’

‘Stel u voor dat een kwart van de zetels van de Tweede Kamer, gemeenteraad of Provinciale Staten gereserveerd waren voor het bedrijfsleven en dat zij daardoor alle speelruimte kregen om hun eigen belangen te verdedigen en maar door te kunnen gaan met vervuilen en vergiftigen….. Wie zou hier niet stijl van achterover vallen? Daarom willen we van de geborgde zetels af en zijn we voor een volledig gekozen democratisch bestuur.En daardoor is de situatie zo dat de burger betaalt, maar het bedrijfsleven bepaalt. Dat is oneerlijk en onacceptabel. Als funderingen van de huizen van inwoners gaan scheuren door de lage stand van het grondwater, wie draait dan weer op voor die duizenden euro’s herstelkosten? Juist ja… de inwoner zelf. Dat is onrechtvaardig.

Olaf besluit: ‘Door goed benaderbaar te zijn en te ondersteunen bij lokale initiatieven wil ik de afstand tussen de inwoners en het waterschap verkleinen. De lokale stem in het waterschapsbestuur laten gelden. Daar ga ik voor! Hoe meer mensen op ons stemmen, hoe groter de invloed van de inwoners.

Lijst 2, de combinatielijst van twee lokaal gerichte partijen, de Algemene Waterschap Partij (AWP) en Lokale Regiobelangen Rivierenland (LRR),  zet zich daarom in voor een eerlijke verdeling van de lasten, zodat de vervuiler gaat betalen en de lasten voor inwoners niet verder hoeven te stijgen.

Speerpunten AWPenLRR niet politiek, wel lokaal
Voor de komende verkiezingen zijn 6 speerpunten geformuleerd. Klik op de speerpunten hieronder voor meer informatie.

1.           Samen met inwoners het waterbeleid vormgeven

2.           Belasting voor u als inwoner niet omhoog

3.           Wateroverlast door hoosbuien en droogte slim aanpakken

4.           Geen vervuiling in ons water

5.           Plezier met water

6.           Democratisch bestuur

Verkeersschool Van Thiel
Wim Nijs Maatwerk en Interieurbouw