Oud-raadslid Johan van den Hurk overleden

Door Rinie van Haren

Achter elke traan van verdriet schuilt een glimlach van herinnering

Ons bereikte het droevige bericht dat donderdagmorgen 13 februari Johan van den Hurk is overleden. Decennia lang was Johan actief in de gemeentepolitiek en zette zich daarbij tussen 1987 en 2014 in voor de belangen van onze gemeente in het algemeen en voor het dorp Beneden-Leeuwen in het bijzonder.

Johan is geboren en getogen in Beneden-Leeuwen en velen zullen hem nog kennen als voormalig eigenaar van zijn bedrijf Van den Hurk Meubelen aan de Zijveld, dat al enige jaren wordt voortgezet door zijn zoon Edwin. Anderen zullen hem kennen als trouwe supporter van sv Leones of zullen zich hem herinneren als de politicus die vele jaren als raadslid actief was voor onze gemeente.

Na het vervullen van zijn militaire dienst mocht Johan begin jaren ’50 deel uitmaken van het prestigieuze onderdeel Commando’s van de Koninklijke Landmacht. Een onderdeel waar je bij komt na een strenge selectieprocedure en die je moet doorlopen door vele ontberingen te beproeven en te overwinnen. Die overlevingsmentaliteit was bij Johan en zijn twee broers al in hun jeugd ontstaan toen hun vader op jonge leeftijd overleed. Het behalen van de groene baret was slechts voor weinigen weggelegd. Van de 60 jongemannen die samen met Johan in zijn lichting zaten mochten naast Johan slechts drie anderen de groene baret ontvangen. Het behalen ervan voelde als een trofee, zo heeft Johan vaak verteld. Nooit waren er verhalen van bravoure maar de trots blonk in zijn ogen als hij er soms eens over vertelde.

Johan trouwde met zijn Addy en betrok een woning aan de St. Josephstraat. Later kwamen zij in de Julianastraat te wonen waar zij tot heden ten dage nog altijd woonden. Uit hun huwelijk zijn drie kinderen geboren, drie maal de hoofdprijs, zoals Johan ooit zei. Later kwamen de kleinkinderen, hun oogappels. Na zijn dienstperiode was Johan werkzaam in de ambachtelijke meubelbranche. Eerst in een klein meubelfabriek aan de Zandstraat en later in zijn eigen bedrijf aan het Zijveld.

Twintig jaar lang was Johan voorzitter van het Korps Commandotroepen buiten dienst van Zuidoost Brabant en organiseerde hij tijdens de vijfjaarlijkse reünie verschillende reisjes en uitstapjes naar onder andere Normandië en Schotland. Niet alleen de herinneringen aan die commandoperiode maar ook de vijfjaarrlijkse bijeenkomsten werden zo waardevolle herinneringen. Tijdens de bestuursvergaderingen die steeds in Tilburg plaatsvonden maakte hij kennis met het pittige kruidendrankje Schrobbelèr waar hij sindsdien op gezette tijden van kon genieten. Hij introduceerde de inmiddels zo bekende stenen kruik in de jaren ’80 bij de Leeuwense slijterij waar deze drank nog niet bekend was.

In 1997 richtte hij Partij Beneden-Leeuwen op en nam het voortouw om de visie en doelen van deze partij te stellen en te realiseren, altijd in het belang van de leefomgeving. In 1998 deed hij in die hoedanigheid voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en behaalde hij meteen al een zetel. Hij wist zich in zijn politieke werk gesteund door een aantal trouwe partijleden en een grote schare kiezers.

Tot op hoge leeftijd bleef Johan actief als raadslid voor zijn partij en stond hij voor de dorpsbelangen, welke obstakels hij op zijn pad ook tegenkwam. Zijn gedrevenheid en doortastendheid waren kenmerkend en dienen voor de  raadsleden, bestuur en leden van Partij Beneden-Leeuwen nog altijd als groot voorbeeld, ook nu Johan vanwege zijn respectabele leeftijd al enkele jaren was teruggetrokken als politicus. Bij zijn afscheid als raadslid in 2014 is Johan benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Johan is 86 jaar geworden.

Wij wensen zijn vrouw Addy, zijn kinderen en hun partners Edwin en Karin, Ingrid en Cees, Audrey en Dick en alle kleinkinderen heel veel sterkte om dit grote verlies te kunnen dragen.

Johan van den Hurk

De Agave
BikeTotaal Van de Geer Tweewielers