Politiek betoog tegen de klok

Als woensdagavond 7 maart om stipt 20:00 uur Peter Deurloo en Bianca Govers namens de Gelderlander het verkiezingsdebat van de gemeente West Maas en Waal openen, is er in de raadszaal en op de publieke tribune geen enkele lege stoel meer te bekennen.

De lijsttrekkers zitten gebroederlijk naast elkaar en zullen aanstonds de spreekwoordelijke degens kruisen als zij de standpunten van hun politieke partij gaan verdedigen. In de eerste ronde krijgen de lijsttrekkers de gelegenheid om in maximaal één minuut alle aanwezigen te overtuigen waarom zijn of haar politieke partij de verkiezing zou moeten gaan winnen. Win de verkiezingen in één minuut, zo kondigt de Gelderlander deze opdracht aan. Voortvarend komen één voor één de lijsttrekkers aan bod. De één heeft slechts 50 seconden nodig, de ander overschrijdt de tijd met prachtige propaganda.

Debat

Na een voordracht van columnist Bert Luijpen over hoe de raadsvergaderingen vroeger verliepen, volgt de tweede ronde. Iedereen gaat er eens goed voor zitten want nu begint het echte debat. Peter en Bianca leggen de spelregels uit. Elkaar laten uitpraten en niet op de persoon spelen. Maar het verwachte (of gehoopte) spektakel blijft uit. De lijsttrekkers zijn het vaker eens dan oneens met elkaar. De overige lijsttrekkers mogen interrumperen, maar ook dan is er weinig vuurwerk. Woningbouw lijkt het toverwoord voor het oplossen van problemen als dreigende sluiting van kleine scholen en moeten bijdragen aan verhoging van leefbaarheid. Duurzaamheid komt in West Maas en Waal nog maar schoorvoetend op gang, al wil Sociaal Maas en Waal meer vooruitgang.

Debat

De Zandstraat en de optie voor eenrichtingsverkeer levert nog enige discussie op als Willeke van Ooijen (SP) en Ronald Orlemans (FD PBL) tegenover elkaar staan. Verkeersdeskundigen hebben jaren geleden al vastgesteld dat éénrichtingsverkeer voor de Zandstraat niet de beste optie is. DE SP komt nu opnieuw met dat voorstel. Ronald zegt namens de PBL dat onze winkeliers net uit een zware crisis komen en erg afhankelijk zijn van goede bereikbaarheid. De gemeenteraad heeft eerder al besloten om werk met werk te combineren. Dat wil zeggen dat wanneer een weggedeelte aansluitend aan de Zandstraat moet worden aangepakt, dat dan ook een deel van de aansluitende Zandstraat wordt meegenomen. Een voorbeeld hiervan is de Pastoor Zijlmansstraat 3 jaar geleden en vorig jaar de kruising met de Dijkstraat en Beatrixstraat. Ook andere partijen zitten niet  te wachten op torenhoge kosten om de Zandstraat te renoveren. SP stelt een proefperiode voor van éénrichting, maar er is veel onduidelijkheid over hoeveel de omliggende straten extra belast zullen gaan worden.

Debat

Burgemeester Van Neerbos krijgt de eer om de avond af te sluiten. Foto's: Markeon

Hij onderstreept het belang om te gaan stemmen en doet een oproep voor een zo hoog mogelijke opkomst op 21 maart.

Henricus Hoeve
Profile Romijnders