Rondetafelgesprek Samenleving en Bestuur

Datum: donderdag 18 april 2019
Starttijd: 20:00 uur
Locatie: Raadszaal
Griffier: J.A. Satijn
Voorzitter: M.A.A. (Marieke) van den Boom- Witzel

Agenda

  • Toezeggingen en conclusies en presentielijst
  • 1 Opening
  • 2 Presentatie nieuw bestuur museum Tweestromenland
  • 3 Raadsvoorstel Beschikbaar stellen krediet project MFA De Hucht + presentatie
  • 4 Raadsvoorstel Verordening tot eerste wijziging van de Tarieventabel 2019 behorende bij de Verordening op de heffing en inning van Leges 2019
  • 5 Raadsvoorstel Bouwstenennotitie t.b.v. Meerjaren strategie GGD Gelderland-Zuid 2020 - 2023
  • 6 Raadsvoorstel Wijziging GR Werkzaak
  • 7 Raadsvoorstel Toekomstbestendige organisatie
  • 8 Mededelingen vanuit het college van burgemeester en wethouders
  • 9 Sluiting
Health fysiotherapie en training
Partyverhuur van Dreumel