Verbroedering der carnavalisten

Voor de 26e keer werd op zaterdag 23 november de Verenigingsavond gehouden. Negen carnavalsverenigingen kwamen bijeen in mfa De Rosmolen om gezamenlijk het carnavalsseizoen in te luiden. Ruim 300 aanwezigen zagen de verschillende optredens die elke carnavalsvereniging had ‘meegebracht’. Zo zorgt elk dorp dus voor een voordracht en is daarin vrij van keuze. Dat maakt de variatie groot. Dat er zo verbroedering ontstaat blijkt uit de groep van vier mannen die elk uit een Waalse carnavalsvereniging komen.

Verbroederingsfeest

Was het in het verleden nog elk jaar aan een andere carnavalsvereniging om de Verenigingsavond te organiseren, nu wordt deze vanwege de grootte van het gezelschap alleen nog in de grotere dorpshuizen georganiseerd.

Verbroedering

Namens de gemeente West Maas en Waal was het (bijna) voltallige college van Burgemeester en Wethouders aanwezig en ook zij schroomden niet het podium en presenteerden zich met een lied, waarbij de burgemeester de overige collegeleden probeerde in de juiste toonsoort te houden.

Verbroedering

Verbroedering

 

Einderelatieadvies
Personal Switch