Vergadering van de gemeenteraad

Datum: donderdag 12 december
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: raadzaal gemeentehuis, Dijkstraat 11 Beneden-Leeuwen
Doel: meningsvorming en besluitvorming

Agenda

Deze onderwerpen staan op de agenda:
In memoriam oud-raadslid en wethouder de heer J.P.M. (Jos) van Gruijthuijsen.

Hamerstukken
- Bestuursovereenkomst Over de Maas - verlengde brug Veer weg Alphen
- Verhoging bijdrage veerpont Tiel
- Zienswijzeverzoek verschillende Gemeenschappelijke regelingen
- 47e wijziging GR Regio Rivierenland
- Controleprotocol & normenkader
- Heroverwegen P&C document bestuursrapportage
- Prestatieproblemen Automatiseringssystemen
- Live audiostreaming vanuit de raadzaal.

Debatstukken
- Consultatie van het Voorkeursalternatief Meanderende Maas
- Notitie Uitgangspunten Regionale Energie Strategie (RES)
- Integraal Veiligheidsbeleid
- Belastingverordeningen 2020
- Begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis
- Vereenvoudiging uitvoering Bijzondere Bijstand en Minimabeleid
- Reglement van Orde voor de rondetafelgesprekken 2020
- Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2020.

De agenda en de stukken vindt u uiterlijk een week voor de vergadering op: www.westmaasenwaal.nl/raadsvergaderingen  Hier kunt u de vergaderingen ook digitaal naluisteren.

Als u wilt inspreken, kijk op: www.westmaasenwaal.nl/inspreken

Wilt u per e-mail bericht krijgen zodra er nieuwe vergader stuk ken van de gemeenteraad zijn? Stuur dan een mail naar: griffie@westmaasenwaal.nl met uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Thomassen, Echte Bakker
Cafe de Bever