Vergaderingen gemeenteraad

De volgende raadsvergadering vindt plaats op donderdag 15 november en begint om 20.00 uur.
plaats: raadzaal gemeentehuis, Dijkstraat 11 te Beneden-Leeuwen.
Het doel van deze raadsvergadering is meningsvorming en besluitvorming

Agenda

  • Benoeming van een voorzitter van het rondetafelgesprek
  • Toelaten van één fractievolger tot het rondetafelgesprek.

Hamerstukken

  • Bestemmingsplan Buitengebied, Hogenhofstraat 10b Maasbommel
  • Mer-aanmeldnotitie Uitbreiding H&S Coldstores
  • Beleidsregel tegemoetkoming OZB buitensportverenigingen
  • Archiefverordening.

Debatstukken
- Verzoek verhogen subsidie museum Tweestromenland vanaf 01-01-2018
- Bestemmingsplan Wamel, Kasteelstraat (Wamelse Poort)
- Bespreken rapport ‘beoordeling concept GR Breedbandnetwerk Rivierenland’.

De agenda en de stukken vindt u uiterlijk een week voor de vergadering op: www.westmaasenwaal.nl bij Bestuur en Organisatie - Raadsvergaderingen. Hier kunt u de vergaderingen ook digitaal naluisteren. Als u wilt inspreken, kijk op: www.westmaasenwaal.nl/inspreken

Van Wamel B.V.
Maxxinno