Vergaderingen van de gemeenteraad

De agenda’s en de stukken vindt u uiterlijk een week voor de vergadering op www.westmaasenwaal.nl/raadsvergaderingen

Rondetafelgesprek Ruimte en Samenleving en Bestuur

Datum: dinsdag 14 januari,
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: raadzaal
Doel: informatie verzamelen

Agenda

- Raadsvoorstel Evenementenbeleid 2020-2023
- Raadsvoorstel Bestemmingsplan buitengebied Waaldijk 2a 8b Dreumel
- Raadsvoorstel vaststellen budget implementatie Omgevingswet
- Raadsvoorstel Kaderbrief GGD
- Raadsvoorstel Vaststellen belastingtarieven.

Voor het inspreken tijdens de rondetafelgesprekken kijk op: www.westmaasenwaal.nl/inspreken

Het Rondetafelgesprek Samenleving en Bestuur van donderdag 16 januari vervalt.

Swambacchus
Boetiek Favoriet