Verjaardagsfeest Fortis vol herinneringen

Op woensdag 3 april was het exact 40 jaar geleden dat Gym- en Tennisvereniging Fortis werd opgericht. Tiny Walraven ontpopte zich al snel tot belangrijke steunpilaar op veel fronten binnen de vereniging, die al snel een groei doormaakte. Eigenlijk startte de vereniging al in 1978 door de toekenning van een startsubsidie door de gemeente Wamel, de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekvereniging en de Nationale Christelijke Sportunie. Door middel van een instuif werden de eerste leden geworven. In de gymzaal van de Leeuwenhorst Mavo aan de Zonnebloemstraat werden de eerste lessen gestart in het najaar van 1978. De zaal werd gehuurd voor 11 gulden per uur. Halverwege de jaren ’80 liep het ledenaantal terug en was het noodzakelijk om ook het groepenaantal terug te brengen naar 3. Voorzitter Leseman stelde zich niet herkiesbaar en een flinke reorganisatie van zowel de vereniging als het bestuur was daardoor noodzakelijk.

Groei
In 1988 werd het 100ste lid – Nancy Kocken – verwelkomt en waren er enkele jongens lid geworden. Het bestuur overwoog bij toename een aparte jongensgroep te gaan oprichten. Zover is het echter nooit gekomen. Tijdens het tienjarig bestaan in april 1989 werd rondom de Wiel een zeer succesvolle spellenmiddag gehouden en aansluitend was er nog een gezellig samenzijn in zaal ’t Hoefijzer. In de jaren ’90 bleef Fortis groeien naar inmiddels 9 groepen rond het millennium. In 2004 telde Fortis ruim 200 leden, verdeeld over 14 groepen en de gymzaal werd te klein waardoor de overstap werd gemaakt naar de sporthal van De Rosmolen. Door niveauverschillen stelde het bestuur normen op en werd een selectiegroep opgericht. Gradatiewedstrijden gaven meer structuur aan de indeling van de groepen. Het 25-jarig bestaan wordt uitbundig gevierd met een groots circusthema. Op vrijdag gaan de leden van groep 3 t/m groep 8 naar Wamelland. De leden mogen overnachten in de sportzaal en een spooktocht en disco maken onderdeel uit van het zilveren jubileumprogramma. Mede door veel steun vanuit het bedrijfsleven heeft de Gym- en Turnvereniging zich goed kunnen ontwikkelen en waardoor er regelmatig nieuwe materialen aangeschaft konden worden.

Bloeiende vereniging
Lydia Backer vertelt: ‘Wij hebben op dit moment een ouder-peuter gymgroep, 13 recreantengroepen en natuurlijk de wedstrijdgroep die allemaal wekelijks trainen in de Rosmolen. Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom met hun vader, moeder of verzorger in de ouder-peuter gymgroep. Kinderen vanaf 3 jaar gaan naar turngroep 1 met als voorwaarde dat ze zindelijk (uit de luiers) zijn. Er wordt twee keer per jaar (oktober en februari) een nieuwe groepsindeling gemaakt zodat de leden blijven doorstromen met hun leeftijdsgenoten en bereikte niveau.

40 jaar
Op woensdag 3 april bestond Fortis officieel 40 jaar. Op de vrijdag daarna werd dit heuglijke feit gevierd met een reünie. Aan die reünie ging een sportief moment vooraf. Lydia Backer vertelt: ‘Wie jarig is krijgt cadeautjes. In de gymzaal werden door de huidige leden de nieuwe air jumpie, trampoline en matten al uitgepakt en uitgeprobeerd.’ Nadat alle jeugdleden van de vereniging zich hadden kunnen uitleven op die nieuwe en alle andere opgestelde materialen was het de beurt aan de leden van weleer om zich nog eens in de sportzaal te begeven. De eerste ontmoetingen waren direct al hartverwarmend en zetten de toon voor een gezellige avond. In de sportzaal werd de warming-up voor sommige oud-leden al een uitdaging op zich en zichtbaar vermoeid moesten zij zich daarna nog onderwerpen aan allerlei gymnastieke uitdagingen. Lachwekkend, uitdagend, confronterend of juist erg leuk, met gemengde gevoelens ondergingen de oud-leden de oefeningen en er moet zeker bij vermeld worden dat er ook een aantal verrassende hoogstandjes werden waargenomen.

Fortis

Oud-leden gaan voor even terug in de tijd en nemen deel aan een reünie-les. Maar eerst een warming-up. Foto: Markeon

Receptie
Na het turn-uurtje werd duidelijk dat zelen nog een goede binding hebben met Fortis. De huidige voorzitter, Jenny Verbruggen, hield een welkomstwoord en van de leiding lieten ook Helen Kaaks, Marianne Konings, Gerrit Brands, Anne van der Donk en Lydia Backer van zich horen. Zij vormen al vele jaren een hecht team van leidsters en leider.

Een goedbezochte receptie en een heel gezellige reünie vormden een mooi sluitstuk van een mooi verjaardagsfeest vol herinneringen. Daarmee zijn de jubileumfestiviteiten nog niet helemaal voorbij. Deleden van Fortis gaan binnenkort naar het kampterrein in Beekbergen voor een echt feestelijk en sportief weekend.

Foto's: Markeon

fortis2019015 fortis2019015 fortis2019015 fortis2019015 fortis2019015 fortis2019015 fortis2019015 fortis2019015 fortis2019015 fortis2019015 fortis2019015 fortis2019015 fortis2019015 fortis2019015 fortis2019015

Swambacchus
Alex Bouwmarkt