Verkiezing gemeenteraad en referendum

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u naar de stembus. Op die dagzijn er gemeenteraadsverkiezingen én wordt het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gehouden. De stempas ontvangt u uiterlijk 7 maart 2018 op uw woonadres.

Stempas kwijt of nietontvangen?
U kunt alleen stemmen met uw eigen stempas. Bent u uw stempas kwijt of heeft u deze woensdag 7 maart niet ontvangen terwijl u wel op 5 februari 2018 in de gemeente stond ingeschreven, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Deze kunt u aanvragen door middel van formulier J8 in te vullen, zie onze website. Mail het ingevulde en ondertekende formulier naar: verkiezingen@westmaasenwaal.nl.
Opsturen per post kan ook naar Gemeente West Maas en Waal, postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. Uw formulier moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. U kunt de (vervangende) stempas ook persoonlijk bij de balie in het gemeentehuis aanvragen. Bij de aanvraag heeft u een (geldig en nog niet verlopen) identiteitsbewijs nodig. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018 om 12.00 uur.

Stemmen in een anderegemeente?
Wilt u voor het referendum op 21 maart in een andere gemeente in Nederland stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. Let op, dit kan dus alleen voor het referendum. Voor de gemeenteraadsverkiezing moet u in West Maas en Waal stemmen. U kunt alleen een kiezerspas aanvragen als u op 5 februari 2018 (peildatum) bent ingeschreven in de gemeente. U kunt uitsluitend met deze kiezerspas stemmen. Een kiezerspas wordt eenmalig verstrekt. U kunt geen kiezerspas aanvragen als u al een schriftelijke aanvraag voor een volmacht heeft gedaan.

Kiezerspas schriftelijkaanvragen?
Vul het formulier K6 in. De gemeente moet uw aanvraag uiterlijk vrijdag 16 maart om 17.00 uur hebben ontvangen. Mail het ingevulde en ondertekende formulier naar verkiezingen@westmaasenwaal.nl of per post. Zodra het verzoek wordt ingewilligd, wordt de kiezerspas naar het door u opgegeven adres gestuurd. U kunt de kiezerspas ook persoonlijk bij de balie Klantcontactcentrum in het gemeentehuis aanvragen tot uiterlijk dinsdag 20 maart, 12.00 uur. Neem bij de aanvraag uw stempas en uw (geldige en nog niet verlopen) identiteitsbewijs mee.

Iemand machtigen omvoor u te stemmen?
Bent u zelf niet in de gelegenheid om op 21 maart uw stem uit te brengen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen oftewel iemand machtigen. U geeft dan een volmacht af aan een andere kiezer die eveneens op 5 februari 2018 (de dag van de Kandidaatstelling) in West Maas en Waal is ingeschreven. Dit kan zowel voor de gemeenteraads-verkiezing als voor het referendum. Deze persoon moet uw stem gelijktijdig met zijn/haar eigen stem uitbrengen in hetzelfde stembureau voor dezelfde verkiezing en mag maximaal twee volmachten aannemen.

Iemand machtigen kanop twee manieren:
1. Via de stempas (onderhandse volmacht)
U kunt stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer die in West Maas en Waal woont. Dit kan tot op de dag van de stemming. Hiervoor vult u de achterkant van uw stempas in. Zowel u als de persoon die voor u stemt zetten een handtekening. De persoon die voor u stemt (de gevolmachtigde) neemt de ingevulde en getekende stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau.

2. Schriftelijke volmacht
U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen. Dit is nodig in de volgende situaties:
- u bent niet in West Maas en Waal nadat de stempassen zijn verstuurd
- u wilt voor het referendum iemand machtigen die niet in West Maas en Waal woont.

Aanvragen
U kunt formulier(en) L8 gebruiken om de schriftelijke volmacht aan te vragen. U moet beide formulieren invullen als u iemand wilt machtigen voor de gemeenteraadsverkiezing én het referendum. De gemeente moet uw aanvraag uiterlijk vrijdag 16 maart om 17.00 uur hebben ontvangen. Na 16 maart kunt u iemand alleen nog onderhands machtigen via de achterkant van de stempas (of kiezerspas). Mail het ingevulde en ondertekende formulier naar verkiezingen@westmaasenwaal.nl of per post
naar gemeente.
Zodra het verzoek wordt ingewilligd, wordt het volmachtbewijs naar de persoon die voor u stemt gestuurd. Deze persoon kan de volmachtstem alleen gelijktijdig met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Hij/zij hoeft hierbij geen kopie van uw identiteitsbewijs te laten zien, om - dat de gemeente bij de aanvraag uw identiteit heeft kunnen vaststellen. Heeft u eenmaal een schriftelijke volmacht gegeven, dan kunt u deze niet meer intrekken en kunt u niet meer zelf stemmen. Voor meer informatie kunt u ook naar de website van de Kiesraad (www.kiesraad.nl).

Cartouche
Maxxinno