Verordening Starterslening 2018

In maart 2018 zijn we door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) geïnformeerd over wijzigingen in het aanvraagproces voor de starterslening die vanaf 25 mei 2018 gelden. Omdat het nieuwe aanvraagproces afwijkt van hetgeen in de huidige verordening is opgenomen, is deze aangepast.

De privacywetgeving (AVG) wordt per 25 mei 2018 aangescherpt. Het gewijzigde aanvraagproces zorgt, naast een vereenvoudiging en versnelling van het proces, er eveneens voor dat privacygevoelige informatie niet langer met de gemeente wordt gedeeld.

Jon Toebast Tegels en Sanitair BV
Bloemsierkunst van Gruijthuijsen