Voortbestaan ADG-sportinstuif in gevaar

Beneden-Leeuwen - Stichting Adrie's Dijkenloop Gehandicapten zet zich al sinds het jaar 2000 in voor het tastbaar verrassen van regionale jongeren met 'n beperking. Het activeren van de jongeren met 'n beperking en stimuleren van het sociaal contact en vanuit het groepscontact integreren in de samen samenleving. Bovenstaande doelstelling vullen we in door jaarlijks de volgende activiteiten: Weekendje weg, Paas-cruise met de Sluizer, para-cruise i.s.m. WSV De Gouden Ham, wekelijkse sportinstuif met aansluitend sociaalcafé en  Individuele wensvervulling chronisch zieke jongeren!

Voortbestaan Sportinstuif in gevaar. Gezocht sport & spelleid[st]er!!!

De wekelijke aangepaste sportinstuif  biedt  de regionale jongeren met ’n beperking een gezellige sport&spelavond met aansluitend sociaalcafé.  Het aantal leden varieert van 10 tot 15 en bestaat uit lopers en rolstoelers. Met ca 6 begeleid[st]ers wordt wekelijks onder bezielende leiding van Cees Zondag een gevarieerd sport&spel-avond verzorgd. Met het bereiken van de leeftijd van 72 is het tijd op te stoppen als sportleider.  We zijn al enkele maanden op zoek naar een vervangende sportleider. Helaas tot heden zonder resultaat. We vinden het echter bijzonder spijtig deze mooi activiteit te moeten stoppen en doen nog een uiterste poging om een vervangende sportleider  te vinden. We doen een dringende oproep voor een sport&spelleid[st]er met affiniteit voor jongeren met ’n beperking voor de wekelijkse sportinstuif op vrijdagavond. [Vergoeding in overleg].  Naast bovengenoemde sport&spelleid[st]er kunnen we ook ter aanvulling individuele begeleid[st]ers  gebruiken. Het zou ’n smet op het 4e lustrumjaar zijn, als deze prachtige activiteit ter ziele gaat.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Cees Zondag, telf 0487592589 of Email cgmzondag@hetnet.nl. Voor info zie ook: https://www.adriedijkenloopgehandicapten.nl/sportinstuif.html

Sportinstuif ADG

van Tiem optiek
VC Accountancy