Zienswijze tegen baggerstort in Kaliwaal

De gemeente West Maas en Waal heeft aan Rijkswaterstaat haar zienswijze ingediend tegen het verder verontdiepen van De Kaliwaal. ‘In de zandwinplas mag zwaar verontreinigde baggerspecie worden gestort. Van eventuele nadelige effecten van verspreiding van verontreinigde stoffen vanuit de zwaar verontreinigde baggerspecie zullen het grondgebied van onze gemeente en onze inwoners de gevolgen ondervinden’, zo opent de zienswijze.

De Kaliwaal ligt op Drutens grondgebied maar treft in nadelige effecten vooral Boven-Leeuwen en omgeving als eerste. De gemeenteraad heeft geconstateerd dat al te lichtvaardig ‘de realisatie van natuur’ als onderlegger wordt gebruikt voor andere activiteiten, zoals de berging van baggerspecie. De ruimtelijke effecten van dit project zijn immers grensoverschrijdend en om die reden heeft de gemeente West Maas en Waal belang bij een zorgvuldige afweging.

Een ander bezwaar is de onzorgvuldigheid rondom de ontwerpvergunning. Zo is het ontwerp gepubliceerd tijdens de zomervakantie, is er geen vooroverleg met belanghebbenden en zijn belanghebbenden niet geïnformeerd. De terinzagelegging was tevens onzorgvuldig. Onderliggende stukken met bijbehorende bijlagen bleken bij navraag niet beschikbaar.

Van het uitvoeren van natuurproject Waaier van Geulen zoals in de vergunning van 19 januari 1998 is opgenomen, is nu geen sprake meer. De gemeente West Maas en Waal spreekt haar zorgen uit over de voorgenomen activiteiten en adviseert dat de aanvraag geweigerd zou moeten worden.

Kaliwaal

Partyverhuur van Dreumel
VC Accountancy