Home > Ontspanning > Verenigingen

Scouting Don Bosco

Scouting Don Bosco
Inlichtingen:

www.scoutingdonbosco.com

Opkomsten:
Zaterdagochtend: 9.30u tot 11.30u Bevers

Zaterdagochtend: 9.30u tot 12.00u Welpen, Shanti’s, Scouts

Vrijdagavond: 19.30u tot 22.00u Explorers & Stam (1x per 2 weken)

T 0487-594397
E algemeen@scoutingdonbosco.com

Bezoekadres:
de Peel 13, Beneden Leeuwen

E-mail adressen:
bevers@scoutingdonbosco.com
welpen@scoutingdonbosco.com
kabouters@scoutingdonbosco.com
scouts@scoutingdonbosco.com
explorers@scoutingdonbosco.com
stam@scoutingdonbosco.com

Postadres:
Scouting Don Bosco
p.a. Postbus 23
6658 ZG BENEDEN LEEUWEN

Janine mode
Brandschoon Brandbeveiliging