Home > Bedrijfsadviezen

Gebeten tijdens een voetbalwedstrijd en letsel opgelopen? Wat nu?!
Het kan u haast niet ontgaan zijn; onlangs beet Suarez tijdens een ‘simpel potje voetbal’ zijn tegenstander in zijn schouder, die daar een mooie beetafdruk aan over hield. De FIFA stelt een onderzoek in, met als conclusie dat Suarez 4 maanden lang geen wedstrijd mag spelen. Maar hoe zit het dan met die beetafdruk bij Chiellini? Het lijkt gelukkig mee te vallen, maar wat nou als Chiellini behoorlijk letsel had opgelopen? En wat nou als u niet mee doet aan het WK voetbal, maar toch door toedoen van een ander geblesseerd raakt tijdens een sport of spel?

Normaal gesproken is het zo, dat als u door toedoen van een ander schade oploopt, u deze schade kunt verhalen op de tegenpartij. Dit geldt uiteraard ook voor de kosten die voortvloeien uit opgelopen letsel. Van belang voor de vraag of de tegenpartij aansprakelijk is, is of de tegenpartij  toerekenbaar onrechtmatig heeft gehandeld. Vaak moet aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval worden beoordeeld of er onrechtmatig is gehandeld. Er kan bijvoorbeeld onrechtmatig gehandeld zijn, indien iemand een gevaarlijke situatie schept of laat voortduren. Hierbij is wel van belang dat de kans dat hierdoor een ongeval ontstaat, zo groot is, dat de dader in die situatie anders had moeten handelen.

Maar hoe zit dat dan in een sport- en spelsituatie? U kunt zich vast voorstellen dat als u op straat loopt en u krijgt plots een bal tegen uw hoofd, dat dit eerder aansprakelijkheid oplevert, dan dat u tijdens een potje tennis wordt geraakt door de tennisbal. Dit heeft er mee te maken dat u tijdens een sport of spel tot op zekere hoogte gevaarlijke gedragingen, waartoe het spel uitlokt, kunt verwachten.

Het is wel onrechtmatig om dingen te doen die duidelijk ingaan tegen de geest van het spel en/of abnormaal zijn. Het behoeft geen verdere uitleg dat het in de schouder bijten tijdens een voetbalwedstrijd dusdanig tegen de geest van het spel ingaat én abnormaal is, dat dit naar Nederlands recht wordt aangemerkt als onrechtmatige daad. Iets meer in het schemergebied is het tegen iemands been schoppen, terwijl de bal al is doorgespeeld (het natrappen). De Hoge Raad bevestigt dat dit onrechtmatig is, hoewel er wel naar de omstandigheden van het geval gekeken moet worden. Het enkele feit dat een spelregel overtreden wordt, wil overigens niet automatisch zeggen dat diegene aansprakelijk is voor eventuele schade. Maar naarmate de overtreding ernstiger is (bijvoorbeeld een rode kaart) neemt de kans op aansprakelijkheid wel toe.
Van belang bij letsel opgelopen tijdens een sport blijft dus of de toedracht van het letsel binnen de normale verwachtingen van de betreffende sport ligt. Het gaat er vooral om of de gedraging die tot de schade leidt, buiten de orde van het spel is. Als dit het geval is, dan kunt u uw schade vaak verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.
Heeft u ook een vraag over de aansprakelijkheid van opgelopen letselschade? Of benieuwd naar hoe het met een bepaalde juridische kwestie omtrent letsel zit? Stuur dan een e-mail naar info@careletsel.nl en wie weet behandelen wij uw vraag in de volgende column. U kunt Care Letselschade uiteraard ook telefonisch bereiken op 0487-59 78 50. Wij helpen u graag!

Hent de Vries
Van Beuningen Textiel en Mode - Feestwinkel