Home > Ontspanning > Thuiszorg

Thuiszorg Beneden-Leeuwen

Soms heeft u tijdelijk of langdurig hulp van anderen nodig voor uw gezondheid of welzijn. Of u heeft vragen over het omgaan met uw ziekte. In al deze gevallen geeft de thuiszorg de juiste hulp in uw vertrouwde omgeving.

Verpleging en persoonlijke verzorging
Overdag, maar ook 's avonds, ’s nachts en in het weekend komen verpleegkundigen en verzorgenden bij u thuis voor bijvoorbeeld de verzorging van een wond of het geven van injecties. Ook zetten ze uw medicijnen klaar, helpen bij eten en drinken of bij uw lichamelijke verzorging, zoals douchen, aan- en uitkleden en in en uit bed gaan. Dit kan ook in combinatie met huishoudelijke hulp.

Soms heeft u deskundig verpleegkundige zorg nodig. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of ten gevolge van aandoeningen aan de longen, bij diabetes of incontinentie. Onze verpleegkundigen zijn er ook voor vakkundige wondverzorging, het geven van injecties of het verzorgen van een stoma.

Zorg in de laatste levensfase
Steeds vaker kiezen mensen ervoor om thuis te sterven. Bij de thuiszorg werken verpleegkundigen die speciaal zijn opgeleid om de patiënt en zijn directe omgeving, tijdens de fase waarin deze intensieve zorg gevraagd wordt, te adviseren en te ondersteunen. Onze verpleegkundigen hebben niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten, maar ook voor de psychische, sociale of spirituele problemen die zich bij de patiënt en zijn familie kunnen voordoen.

Nachtzorg
Terminale patiënten willen in hun laatste levensfase vaak thuis verzorgd en verpleegd worden. Deze zorg is vaak ook nodig tijdens de nachten. In overleg met uw verpleegkundige kan nachtzorg op maat gegeven worden.

Zorgverlening zeven dagen per week
Onze zorgverlening stopt niet om vijf uur ’s middags. Ook ’s avonds en in het weekend krijgt u van ons de zorg die u nodig heeft. Onze zorgverlening kan kort- of langdurend zijn en indien nodig meerdere keren per dag.

Zorgverlening 24 uur per dag
ZZG levert in haar hele werkgebied 24 uur per dag, zeven dagen per week zorg. Nachtzorg kan een oplossing zijn als iemand bijvoorbeeld snel naar huis wil na een ziekenhuisopname of langer thuis wil blijven wonen. Het ambulant verpleegkundig team biedt vooraf geplande zorg, zoals hulp bij de toiletgang, medicijnen toedienen, of draaien in bed. Ook spoedzorg behoort tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld als een stoma losraakt, of als iemand plotseling verschoond moet worden. Verder geeft het team de zorg die nodig is bij een alarmoproep door mensen met een personenalarmering.

Thuisbegeleiding
De Thuisbegeleiding biedt begeleidende hulp aan mensen met opvoedkundige of psychische problemen of een verstandelijke, lichamelijke of visuele beperking. Het kan zijn dat u hulp nodig heeft bij de opvoeding, de organisatie van uw huishouding, uw dagstructurering/dagbesteding of het omgaan met geld. Met ondersteuning en stimulans kunt u leren anders om te gaan met uw situatie. Het doel is, dat u in de toekomst weer zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren in uw huishouden.

Kosten
U betaalt voor thuiszorg een wettelijke eigen bijdrage. De hoogte hiervan hangt af van uw inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling en het aantal uren zorg dat u ontvangt. Uw eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag.

Advies, instructie en voorlichting
Gesprekken die u verder helpen
Wanneer u vragen heeft over het omgaan met uw ziekte of gezondheidsklachten heeft, dan kunt u een gesprek voor Advies, Instructie en Voorlichting (AIV) aanvragen. Een wijkverpleegkundige komt dan bij u thuis en bespreekt met u in alle rust uw situatie, ook wanneer u geen verzorging of verpleging nodig heeft. Voor deze huisbezoeken heeft u geen indicatie nodig en u betaalt geen eigen bijdrage.

Gesprekken bij u thuis
De wijkverpleegkundige helpt u een antwoord te vinden op vragen die u heeft over uw gezondheid of ziekte en wat dat betekent voor u en uw omgeving. Dit gebeurt tijdens één of meerdere gesprekken. In het eerste huisbezoek gaat de wijkverpleegkundige samen met u na waar u behoefte aan heeft. In overleg met u wordt bekeken of meerdere (drie tot vijf) gesprekken nodig zijn.

Wat kan de wijkverpleegkundige voor u doen?
De wijkverpleegkundige kan u bijvoorbeeld advies en voorlichting geven over diabetes, incontinentie, astma, gebruik van medicijnen, over een stoma of over aanpassingen in huis. Maar u kunt ook een gesprek aanvragen als u een dementerende partner of familielid heeft en behoefte heeft aan advies. De wijkverpleegkundige geeft ook advies over leefregels die u kunt naleven of attendeert u op de mogelijkheid van het inschakelen van vrijwilligers. Verder geeft zij informatie en instructie over het gebruik van hulpmiddelen. Daarnaast zal zijn zeker aandacht besteden aan alle veranderingen die een ziekte of handicap voor u met zich meebrengen. Onze voorlichting is geheel afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Geen kosten, geen indicatie
Aan de gesprekken zijn voor u geen kosten verbonden. U heeft geen indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Voor aanmelding kunt u bellen naar (024) - 366 57 77. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.zzgzorggroep.nl

Thuiszorgwinkel
Thuiszorgwinkel (Uitleen)
De Thuiszorgwinkel is het beste adres voor uw gezondheidsartikelen en verpleeg- en zorghulpmiddelen. Of u nu een baby verwacht, aan uw gezondheid en conditie wilt werken of last heeft van kleine ongemakken; voor alle omstandigheden en elke levensfase hebben wij de juiste producten. Leden van Thuiszorgservice Zuid-Gelderland krijgen op vertoon van het lidmaatschappas 10% korting op alle artikelen in de Thuiszorgwinkel.

Assortiment
Het assortiment is zeer uitgebreid en wordt continu afgestemd op de snel veranderende maatschappij en medische inzichten. U kunt bij ons onder andere terecht voor: hulpmiddelen bij verpleging en verzorging, zorgartikelen bij het zitten en het staan, kinderveiligheidsproducten, hulpmiddelen rondom zwangerschap en bevalling, hulpmiddelen bij ‘algemene dagelijkse levensverrichtingen’ en hometrainers. Daarnaast verkoopt de Thuiszorgwinkel allerlei handige artikelen die uw leven vergemakkelijken. U kunt hierbij denken aan een speciaal bestek, helping hand, speelkaartenstandaard, een kousenaantrekker of een rollatortas.

Deskundig advies
Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring en kennis in de zorg en zijn de aangewezen personen om u te adviseren over producten die uw leven kunnen vergemakkelijken. Bovendien bent u verzekerd van een prima prijs-kwaliteitverhouding.

Lenen en huren
Ook voor het gratis verantwoord lenen en het huren van gezondheidsartikelen, verpleegartikelen en hulpmiddelen bent u bij de Thuiszorgwinkel aan het juiste adres. Veel artikelen kunnen wij direct uit voorraad leveren. Is dit niet het geval, dan bestellen wij het gevraagde artikelen voor u.

Thuiszorgwinkel
Bezoekadres: Meijhorst 60-01, Nijmegen
Postadres: Postbus 6810, 6503 GH Nijmegen
Openingstijden: 8.30 uur tot 17.00 uur
Email: info@zzgzorggroep.nl

Van den Hurk Meubelen
Kinderdagverblijf Stip & Stap